Görev Tanımı

PP5.1.GT.0336, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Merkez Danışma Kurulu

Kod: GT336

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Merkezin faaliyet alanlarında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak,
  • Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda öneri ve katkılarda bulunmak.

 

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler

  • Danışma Kurulu; merkezin amaç ve çalışmaları konusunda eğitimi olan ve uzmanlıklarından yararlanılabilecek, üniversiteden ve istekleri halinde diğer üniversitelerin öğretim elemanları, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve kişiler arasından Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla yirmi üyeden oluşur.