Görev Tanımı

PP4.7.GT.0339, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ORT-Yaşam Boyu Eğitim Kayıt Personeli

Kod: GT339

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler