Görev Tanımı

PP1.4.GT.0345, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Uluslararası Öğrenci Ofisi Personeli

Kod: GT345

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

    Üniversitemizin İngilizce ana sayfasının (http://www.omu.edu.tr/en) içeriğinin hazırlanması ile ilgili çevirilerin yapılması

-          Üniversitemiz http://www.omu.edu.tr/tr ana sayfasında yer alan Türkçe haber, duyuru ve etkinliklerden seçilenlerin İngilizceye çevrilmesi

-          Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gelen İngilizce epostaların yanıtlanması, ve/veya çevirisi yapılarak ilgili birimlere aktarılması

-          Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gelen İngilizce telefonların yanıtlanması

-          İngilizce bilgisi gerektiren etkinliklere katılım

-          Uluslararası Öğrenci Birimi kapsamındaki sorumluluklar (kayıtlanma, ilgili ilanların çevirileri, Türkçe bilmeyen öğrencilerin sorularının cevaplanması, vb.)

-          Diploma, belge, vb. evrak çevirileri

-          Üniversitemizin U-Multirank, ARWU, THE, GreenMetric vb. uluslararası indeksleme sitelerinde yer alması için yapılması gereken işlemler (gerekli sitelerin tespit edilmesi, bu sitelere üniversitenin kaydedilmesi, sitelerdeki derecelendirme kıstaslarında istenen verilerin ilgili birimlerden toparlanarak söz konusu sitelerin veri tabanlarına yüklenmesi, ve konu ile ilgili diğer gerekli işlemler)

-          Üniversitemizin Akdeniz Üniversiteleri Birliği (Community of Mediterranean Universities, C.M.U.) ile ortaklaşa olarak yürüttüğü Master Programlarının koordinatör yardımcılığını üstlenerek ilgili programlara öğrenci bulunması, İtalya merkezli CMU ofisi ile irtibatın sağlanması, öğrenci işlemlerinin yapılması, vb. sorumluluklarla programın yürütülmesinin sağlanması   

-          Üniversitemizin diğer birimlerine, birimimizin iş akışını bozmamak kaydıyla, İngilizce çeviri desteği sağlanması

-          Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

-          Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

-          Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

-          Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

-          İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.

-          Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler