Görev Tanımı

PP1.4.GT.0348, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Mevlana Birim Koordinatörü

Kod: GT348

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Mevlana web sayfasındaki bilgileri düzenli olarak takip etmek ve sayfadaki bilgilerden haberdar olmak

  • UİB ile eşgüdüm ve uyum içerisinde çalışmak

  • UİB ve bölüm arasındaki koordinasyonun sağlıklı bir biçimde yürütülmesini sağlanmak

  • Bölümün gereksinimlerine uygun yeni bağlantıların kurulması, süresi biten Mevlana kurumlararası anlaşmalarının yenilenmesini ve yeni anlaşmalarının yapılmasını sağlamak, bölümdeki öğretim elemanlarını anlaşma yapmak konusunda teşvik etmek.

  • UİB hareketlilik faaliyetlerinin sağlıklı yürümesine bölümü adına destek vermek, koordinatörü olduğu bölümde Mevlana Programının işleyişini koordine etmek

  • Mevlana Programı ile ilgili olarak karşılaşılan problemlerin çözümünde aktif rol almak, gerekli görülen hallerde UİB ile bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmak.

  • Bölümdeki öğretim elemanlarını gelişmelerden haberdar etmek

 

Vekalet Durumu

Yok

Aranan Nitelikler

OMÜ Akademik Personeli olmak