Görev Tanımı

PP4.6.GT.0354, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: KDDB Bilgisayar Parkı ve Görsel İşitsel Materyaller Ofisi Personeli

Kod: GT354

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

- Bilgisayar parkının amacına uygun olarak (ders, ödev ve akademik araştırma yapılabilmesi) kullanımını sağlamak.
 
- Bilgisayar parkının düzenini, cihazların ve görsel işitsel materyallerin korunmasını sağlamak.
 
- Bilgisayar parkında bulunan tüm bilgisayarların güncel ve sorunsuz çalışmasını sağlamak.
 
- Arızalanan cihazların sorunlarını gidermek; arıza giderilemiyorsa birim yöneticisine bildirmek ve takibini yapmak.
 
- Görsel İşitsel materyallerin yerlerini göstermek, tasnif numarasına göre raflardan alınmasına yardımcı olmak ve kullanıcıların hizmetine sunmak.
 
- Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 
- Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 
- Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 
- Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 
- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 
- Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Kullanıcı Hizmetleri Birimi Ofisleri Personeli

Aranan Nitelikler

Üniversitelerin en az lisans programlarından mezun olmak.