Görev Tanımı

PP4.6.GT.0355, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Danışma Kütüphanecisi

Kod: GT355

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

- Sorumlu olduğu katta salonlarda ve çalışma alanlarındaki materyallerin tertip ve düzeninin kontrol edilmesi ve sağlanması.
- Sorumlu olduğu kattaki raf düzenini denetlemek ve varsa aksaklıkların giderilmesi hususunda Paydaş Geri Bildirim Prosedürü ’ne göre çalışmalar yapmak.
- Raflarda bulunan materyallerin yıpranma durumunun  tespitini ve kontrolünü koordine etmek.
- Teknik hazırlık işlemlerinin yenilenmesi gereken materyallerin ilgili birime iletilmesini koordine etmek.
- Hasarlı ya da yıpranmış materyallerin  ciltlenmesi için ilgili birime iletilmesini koordine etmek.
- Dolaşım ve Teknik Hizmetler Biriminde bekleyen materyallerin raflarına zamanında yerleştirilmesini koordine etmek.
- Sorumlu olduğu katta, gerekli görüldüğü takdirde OMÜ Risk ve Fırsatlar Prosedürü ‘ne göre tespitler yaparak çözüm önerileri sunmak.
- Sorumlu olduğu katta, gerekli görülmesi halinde düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerin organizasyonunu sağlamak.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: KDDB Kullanıcı Hizmetleri Birimi Yöneticisi

Aranan Nitelikler

Üniversitelerin lisans programı Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezun olmak.