Görev Tanımı

PP1.1.GT.0356, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: PUAMER Psikolog

Kod: GT356

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Merkeze başvuran öğrencilere, ihtiyaçlarına göre bireysel veya grupla psikolojik destek/psikoterapi/danışmanlık hizmetlerini bu el kitabında belirtilen ilkeler çerçevesinde yürütmek.
  • Merkezin amaçları doğrultusunda psikolojik destek/psikoterapi uygulamalarının dışında yer alan diğer psikolojik hizmetleri (psikoeğitim v.b.)  yürütmek
  • Yapılan değerlendirme sonucuna göre, gerektiği durumlarda, öğrenciyi ilgili hizmet birimine (psikiyatri, nöroloji, dil ve konuşma bozuklukları v.b.) yönlendirmek
  • Sosyal çalışmacının bulunmadığı durumlarda danışanı bilgilendirmek amacıyla görüşme yapmak
  • Psikolojik destek/terapi/danışmanlık sürecini sonlandırma, yönlendirme ve danışanın bir başka psikoloğa devredilmesine ilişkin işlemleri bu el kitabında belirtilen ilkeler çerçevesinde yürütmek
  • Tıbbi ve adli konularla ilgili işbirliğini mesleki etik ilkeler ve yasalar çerçevesinde yürütmek
  • Merkez Yönetimi tarafından belirlenen toplantı v.b. diğer etkinliklere katılmak

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler