Görev Tanımı

PP1.1.GT.0357, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: PUAMER Sosyal Çalışmacı

Kod: GT357

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  •  PUAMER’e gelen ve değerlendirme sonucunda, sorunlarının çözümünde sosyal çalışmacının yardımına gereksinim duyduğu düşünülen öğrencilerin ekonomik ve sosyal gereksinimlerinin karşılanması için, Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor işleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği’nin(Resmi Gazete Tarihi: 03.02.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18301) 15. Maddesi çerçevesinde uygun kaynakları araştırıp belirlemek ve söz konusu öğrencileri bu kaynaklara yönlendirmek
  •  Sosyal işlevselliğin sağlanması, korunması, geliştirilmesi ve rehabilitasyonu amacıyla sosyal hizmet müdahalesini gerçekleştirmek
  • Sosyal hizmet müdahalesini gerektiren durumlarda sosyal inceleme raporu, süreç raporu, vaka değerlendirme ve sonlandırma raporlarını hazırlamak, gerektiğinde ilgili birim ve yetkililerle paylaşmak
  • Sosyal işlevsellik sorunlarını önleyici ve rehabilite edici sosyal hizmet programları geliştirip uygulamak ve değerlendirmek
  •  Sosyal hizmet alanında farkındalık oluşturmak için çalışmalar yapmak
  •  PUAMER’e başvuru yapan öğrenci ile, psikoloğun yapacağı ön görüşme öncesinde Merkezin psikolojik destek ve rehberlik hizmetlerine ilişkin bilgilendirme görüşmesi yapmak ( Bu sürecin yürütülmesinde, sosyal çalışmacının kendi alanı ile ilgili iş yoğunluğu göz önünde bulundurulur)
  • Takibini yaptığı sosyal destek çalışmasını sonlandırma ve danışanı yönlendirme işlemlerini Merkezce belirlenmiş kurallar çerçevesinde yerine getirmek
  • Tıbbi ve adli konularla ilgili işbirliğini gerektiren durumları mesleki etik ilkeler ve yasalar çerçevesinde yürütmek
  •  Merkez Yönetimi tarafından belirlenen toplantı v.b. diğer etkinliklere katılmak
  • PUAMER’in tanıtım faaliyetlerini (afiş, ilan, broşür vb. çalışmalar) yürütmek.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler