Görev Tanımı

PP4.4.GT.0040, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: BİDB Bilişim Sistemleri Yönetim Birimi Sorumlusu

Kod: GT40

Hassas Görev: Evet

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Güvenlik duvarı yönetimi ve internet trafik optimizasyonu yapmak.
 • Fiziksel ve sanal sunucuların düzenli olarak yedeklenmesini sağlamak.
 • İhtiyaç duyulan hizmet sunucularının (DNS, DHCP, RADIUS, LDAP, PROXY, WEB, Yük Dengeleme, E-posta v.b.) kurulumunu yapmak ve işletmek.
 • Sistem odasını yönetmek ve takip etmek.
 • Sanallaştırma sistemini işletmek.
 • 5651 Kapsamında internet erişim güncelerinin tutulmasını sağlamak.
 • Alt alan adı tahsisi ve sanal Web dizini hizmetini vermek.
 • Bilişim sektörünü takip ederek yeni çıkan hizmet ve teknolojileri ihtiyaçlara göre kurum bünyesine katmak.
 • Kurumun büyüme seyrine göre gelecek dönemlerde ihtiyaç duyulabilecek olan bilişim ürün ve hizmetleri için teknik şartname hazırlamak.
 • Sorumlu olduğu personelin çalışmalarını koordine etmek.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Görevlendirme işlemleri birimi yöneticisi

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az lisans programları Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar Öğretmenliği Bölümlerinden mezun olmak.
 • Sistem yönetimi ve bilişim sistemleri güvenliği konularında sertifikalara sahip olmak.
 • İngilizce (okuma, yazma, konuşma): en az orta düzey