Görev Tanımı

PP4.4.GT.0043, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: BİDB Bilişim Ağları Yönetim Birimi Sorumlusu

Kod: GT43

Hassas Görev: Evet

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Kablolu ve kablosuz ağ elemanlarını planlamak ve kurulumlarını yaparak konuşlandırmak.
 • Hat problemlerinde kesintiyi en kısa zamanda gidermek.
 • Kablo ve radyo yayın güvenliğini sağlamak, kullanıcıları bilgilendirmek.
 • Ağı sürekli olarak izlemek, problemleri tespit ederek gidermek.
 • Ağ altyapısı çalışmalarında diğer dairelerle ortak kararlar alınarak birlikte oluşturulan ağ güzergahlarını belirlemek ve kurulumunu sağlamak.
 • Sistem yönetim birimi ve sunucu barındırma hizmetleri için gereksinim duyulan altyapı ve IP bilgilerini koordine etmek.
 • Teknolojiyi takip ederek, yenilikleri projelendirmek.
 • Ağ alt yapısı haritasını güncel tutmak ve kurum hafızasının dokümantasyonunu yapmak.
 • Sorumlu olduğu personelin çalışmalarını koordine etmek,
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur. 

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Birim personeli veya diğer birim yöneticileri

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az lisans programları Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik, Bilgisayar Öğretmenliği , İstatistik, Fizik vb. Bölümlerinden mezun olmak.
 • Ağ teknolojileri konularında sertifikalara sahip olmak
 • İngilizce okuma yazma konuşma en az orta düzey