Görev Tanımı

PP4.6.GT.0063, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: KDDB Bilgi Yönetim ve Erişim Sistemleri Ofisi Personeli

Kod: GT63

Hassas Görev: Evet

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • E-kaynakların koordinatörlüğünü yaparak bilgi teknolojilerinin kütüphanede sürdürülebilirliğini sağlamak.
 • Bibliyometrik analiz yapmak.
 • Kütüphanenin abone olduğu e-kaynakların üniversitenin tüm birimlerinden erişilebilirliğini sağlamak üzere; elektronik adreslerini kontrol etmek, varsa sorunu yayınevine veya ANKOS, TÜBİTAK EKUAL veritabanı sorumlularına bildirmek. 
 • Kullanıcı sorularını cevaplamak ve sorunlarını çözmek.
 • Yayıncıdan gelen uyarıları birim yöneticisine iletmek, çözüm için Bilgi İşlem Daire Başkanlığına aktarılmasını sağlamak.
 • Veritabanlarının etkin kullanımı için tanıtıcı ve eğitici toplantılar düzenlemek, seminer ve konferans verilmesini sağlamak.
 • Veritabanı kullanım istatistiklerini hazırlamak.
 • Bibiyometrik analizler yapmak ve danışma hizmeti vermek.
 • Kütüphane web sayfasının içerik yönetimini sağlamak.
 • Bilgilendirme kiosklarının yönetmek.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.
 

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Kütüphane Teknik Hizmetleri Birimi Yöneticisi

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi programından mezun olmak