Görev Tanımı

PP4.6.GT.0069, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: KDDB Kullanıcı Hizmetleri Birimi Yöneticisi

Kod: GT69

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Bilgiye doğru şekilde erişimi sağlamak için gerekli yönlendirmeleri yapmak.
 • Birimdeki iş akışını organize ederek kontrolünü sağlamak.
 • Birimdeki yarı zamanlı öğrenciler ve stajyer öğrencilere otomasyon programı eğitimi verilmesini ve iş akışını koordine etmek.
 • Kullanıcıların kütüphane bilgi kaynaklarından ve kütüphaneden en verimli şekilde yararlanmalarını sağlamak.
 • Danışma işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Kullanıcı Hizmetleri Birimi Ofisleri Personeli

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin lisans programı Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezun olmak.