Görev Tanımı

PP4.6.GT.0072, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: KDDB Dolaşım Ofisi Personeli

Kod: GT72

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Kütüphane koleksiyonundan kütüphane içinde ve dışında kimlerin ne şekilde yararlanabileceğinin belirlendiği işlemleri, uygulamaları, kuralları, çalışmalarına yansıtarak kullanıcı memnuniyeti odaklı hizmet vermek.
 • Raftaki yıpranmış kitap etiketlerin yeniden basılması ve cilde göndermek üzere ayırmak.
 • Kullanıcıların üye kayıtlarını yapmak.
 • İlgili talimatlara uyarak ödünç alma, süre uzatımı ve iade işlemini gerçekleştirmek.
 • Gecikmeli ya da yıpranmış olarak teslim edilen veya kaybolan materyaller için yönetmelik gereği ceza yükümlülüklerini yerine getirmek.
 • İş hacmini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla ödünç verme vb. işlemlerle ilgili olarak aylık, yıllık olarak kullanıcı istatistiklerini tutmak.
 • Rezerve edilmiş kaynakların işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Dolaşım Hizmetleri Ofisi Personeli

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az lisans programlarından mezun olmak. (Tercihen Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezun olmak.)