Görev Tanımı

PP4.6.GT.0074, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: KDDB Referans-İşbirliği Ofisi Personeli

Kod: GT74

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Kütüphane kaynakları içinde bulunmayan yayınların yurt içi kurum ve kuruluşlardan ödünç alınması için gereken iş ve işlemleri yerine getirmek.

 • Kütüphane kataloglarını ya da toplu katalogları tarayarak materyallerin hangi kütüphanede olduğunu belirlemek.

 • Kütüphaneler arası elektronik istek formunu düzenleyerek ilgili kütüphaneye web ortamında iletmek.

 • Sürelerin bitiminde ödünç alınan materyalleri kullanıcının teslim ettiği aynı gün içerisinde kargo masrafı kullanıcıya ait olmak üzere ilgili kütüphaneye kargo ile göndermek.

 • Ulusal Kaynak Paylaşım Yönergesi doğrultusunda kütüphaneden talep edilen kaynakları isteyen kurumlara yararlanma koşulları çerçevesinde göndermek.

 • Kütüphanelerarası Ödünç Verme (ILL) isteklerini KİTS (Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi) ve Türkiye Belge Sağlama Sistemi (TÜBESS) üzerinden yapmak.

 • Kullanıcılardan gelen bilgi istekleri (e-posta, tel, faks ya da birime gelen tüm kullanıcılara) incelenerek aradıkları tür ya da içerikteki bilgileri kullanıcılara sunmak.

 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.

 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Referans İşbirliği Birimi Ofis Personeli

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin lisans programı Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezun olmak.