Görev Tanımı

PP4.7.GT.0098, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB Kat Hizmetleri Personeli

Kod: GT98

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Konukevi odaları ile ortak kullanım alanlarının (koridor, asansör vb.) genel temizliğini yaparak tertip ve düzenini sağlamak.
 • Odalarda kullanılan çarşaf, yastık kılıfı, nevresim vb. diğer malzemelerin temizlenmesini sağlamak.
 • Odalarda meydana gelen arızaları teknik servise bildirmek.
 • Konukevi oda takip formunda belirtilen işlemleri yerine getirerek formu ön büroya teslim etmek.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Kat Hizmetleri Personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ilkokul mezunu olmak.