Duyurular

Duyurular

Arama Yap


Başlık Özet Oluşturulma Tarihi
Revize edilen dokümanlar PP.4.3.FR.0001-Mal Bildirim Formu 27.01.2020 - 12:16
Yeni yayımlanan dokümanlar PP.2.2.FR.0008-Bireysel Sınav İptal Tutanağı (UZEM) PP.2.2.FR.0009-Cevap Kağıdı Formu (UZEM) PP.2.2.FR.0010-Sınav Evrak Alındı - Verildi Tutanağı (İl Dışı) (UZEM) PP.2.2.FR.0011-Sınav Evrak Alındı - Verildi Tutanağı (İl İçi) (UZEM) PP.2.2.FR.0012-Kitapçık Kontrol Tablosu (Ders-Konu) (UZEM) PP.2.2.FR.0013-Kitapçık Kontrol Tablosu (Yayın Kurulu) (UZEM) PP.2.2.FR.0014-Matbu Evrak Poşet Tanıtım Kartı (UZEM) PP.2.2.FR.0015-Mazeretli Sınava Giriş Formu (UZEM) PP.2.2.FR.0016-Uzem Sınav Giriş Belgesi (UZEM) PP.2.2.FR.0017-Poşet Tanıtım Kartı (UZEM) PP.2.2.FR.0018-Salon Kapısı Listesi (UZEM) PP.2.2.FR.0019-Salon Tanıtım Kartı (UZEM) PP.2.2.FR.0020-Sınav Salon Tutanağı (UZEM) PP.2.2.FR.0021-Salon Öğrenci Yoklama Listesi (UZEM) 17.01.2020 - 14:05
Revize edilen dokümanlar PP.5.3.FR.0020-Ders Değerlendirme Anketi 17.01.2020 - 11:36
Yeni yayımlanan dokümanlar PP.5.3.FR.0032-Psikolojik Destek Süreci Değerlendirme Anketi (PUAMER) 17.01.2020 - 11:19
Revize edilen dokümanlar PP.4.5.TAL.0001-ISITMA SİSTEMLERİNİ İŞLETME VE KULLANMA GENELGESİ-Revize edilmiştir. 15.01.2020 - 16:35
Revize edilen dokümanlar PP.5.3.PRS.0001 OMÜ Paydaş Geri Bildirim Yönetimi Prosedürü revize edilmiştir. 15.01.2020 - 13:50
Revize edilen dokümanlar PP.1.2.FR.0098-Dersi Veren Öğretim Elemanlarına Yarıyıl / Yıl Sonu Sınav Ücreti Puantaj Cetveli 15.01.2020 - 09:16
Yeni yayımlanan ve revize edilen dokümanlar PP.5.3.FR.0002-Geri Bildirim Kutusu Listesi-Mülga olmuştur. PP.5.3.FR.0003-Geri Bildirim Kutusu Açma ve Teslim Tutanağı Formu (Kampüs İçi Birimler)-Revize olmuştur. PP.5.3.FR.0004-Geri Bildirim İzleme Çizelgesi-Mülga olmuştur. PP.5.3.FR.0029-Paydaş İletişim Sorumlusu Kayıt Formu, -PP.5.3.FR.0029-Paydaş İletişim Sorumlusu - KALEM Geri Bildirim Modülü Kayıt ve Takip Formu olarak revize edilmiştir. PP.5.3.FR.0031-Geri Bildirim Kutusu Açma ve Teslim Tutanağı Formu (Kampüs Dışı Birimler) yeni yayınlanmıştır. 15.01.2020 - 09:05
Revize edilen dokümanlar PP.1.2.FR.0098-Dersi Veren Öğretim Elemanlarına Yarıyıl / Yıl Sonu Sınav Ücreti Puantaj Cetveli revize edilmiştir. 14.01.2020 - 17:25
Revize edilen dokümanlar OEK-OMÜ Organizasyon El Kitabı revize edilmiştir. 09.01.2020 - 11:45
2019 yılı Kurumsal Değişken Veri Girişleri Hk. 06-17.01.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kurumsal değişken veri giriş işlemleri hakkında dikkat edilmesi gereken hususlar 08.01.2020 - 14:46
Yeni yayımlanan dokümanlar PP.5.3.FR.0030-OMÜ-SEM Eğitim Programları Formu 08.01.2020 - 08:22
Yeni yayımlanan dokümanlar PP.4.3.FR.0093-Devlet Memuru Yemin Belgesi yayınlanmıştır. 07.01.2020 - 15:55
Yeni yayımlanan dokümanlar POL0008-PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM POLİTİKASI 07.01.2020 - 09:54
Revize edilen doküman PP.5.3.FR.0001-Geri Bildirim Formu (Online) Revize edilmiştir. 07.01.2020 - 09:25
Yeni yayımlanan dokümanlar PP.5.3.FR.0028-Geri Bildirim Formu 07.01.2020 - 09:23
Yeni yayımlanan dokümanlar PP.5.3.FR.0029-Paydaş İletişim Sorumlusu Kayıt Formu 07.01.2020 - 09:17
Yeni yayımlanan ve revize edilen dokümanlar PP.1.2.FR.0008-İş Yeri Eğitimi Gönüllü Katılım Formu PP.1.2.FR.0009-İş Yeri Eğitimi ve Uygulaması Dersi Öğrenci Talep Formu PP.1.2.FR.0098-Dersi Veren Öğretim Elemanlarına Yarıyıl / Yıl Sonu Sınav Ücreti Puantaj Cetveli 03.01.2020 - 16:37
İptal edilen Dokümanlar PP.2.2.FR.0003-Eğitim Değerlendirme Formu(OMÜSEM) iptal edilmiştir. 02.01.2020 - 13:45
Yeni yayımlanan dokümanlar PP.4.3.FR.0094-Hizmet İçi Eğitim Planı formu yayınlamıştır. 02.01.2020 - 12:07
130 kayıt içerisinden 61-80 kadarı gösteriliyor.