Görev Tanımları

Görev Tanımları

Kod Görev Adı
GT1 Rektör Göster
GT2 Rektör Yardımcısı Göster
GT3 Dekan Göster
GT4 Senato Göster
GT5 Enstitü/YO/MYO/Merkez Müdürü Göster
GT6 Genel Sekreter Göster
GT7 Genel Sekreter Yardımcısı Göster
GT8 Öğretim Elemanı Göster
GT9 Fakülte Kurulu Göster
GT10 Fakülte Yönetim Kurulu Göster
GT11 İMİD Satın Alma Birim Yöneticisi Göster
GT12 ORT-Taşınır Kayıt Yetkilisi Göster
GT13 ORT-Taşınır Kontrol Yetkilisi Göster
GT14 Strateji Geliştirme Daire Başkanı Göster
GT15 SGDB İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birim Yöneticisi Göster
GT16 SGDB Bütçe ve Performans Birimi Yöneticisi Göster
GT17 SGDB Bütçe ve Performans Birimi Personeli Göster
GT18 PDB Atama İşlemleri Birim Yöneticisi Göster
GT19 PDB Atama İşlemleri Birim Sorumlusu Göster
GT20 PDB Atama Ofisi Personeli Göster
GT21 PDB Kadro İşlemleri Ofisi Personeli Göster
GT22 PDB İlan ve Başvuru İşlemleri Ofisi Personeli Göster
GT23 PDB Özlük İşlemleri Birim Yöneticisi Göster
GT24 PDB Özlük İşlemleri Birim Sorumlusu Göster
GT25 PDB Ayrılış İşlemleri Ofisi Personeli Göster
GT26 PDB Görevlendirme İşlemleri Birimi Yöneticisi Göster
GT27 PDB Görevlendirme İşlemleri Birimi Sorumlusu Göster
GT28 PDB Yurtiçi/Yurtdışı Görevlendirme Ofisi Personeli Göster
GT29 PDB Ders Görevlendirme İşlemleri Ofisi Personeli Göster
GT30 PDB İzin İşlemleri Ofisi Personeli Göster
GT31 PDB Terfi İşlemleri Ofisi Personeli Göster
GT32 PDB Özlük İşlemleri Personeli Göster
GT33 PDB İnsan Kaynakları Planlama Birimi Yöneticisi Göster
GT34 PDB İnsan Kaynakları Planlama Birim Sorumlusu Göster
GT35 PDB Hizmet İçi Eğitim Ofisi Personeli Göster
GT36 PDB Sınav Destek Hizmetleri Ofisi Personeli Göster
GT37 PDB İnsan Kaynakları Planlama Ofisi Personeli Göster
GT38 PDB Disiplin İşlemleri Ofisi Personeli Göster
GT39 BİDB Bilgi İşlem Daire Başkanı Göster
GT40 BİDB Bilişim Sistemleri Yönetim Birimi Sorumlusu Göster
GT41 BİDB Bilişim Sistemleri Yönetim Birimi Personeli Göster
GT42 BİDB Bilişim Ağları Yönetim Birimi Personeli Göster
GT43 BİDB Bilişim Ağları Yönetim Birimi Sorumlusu Göster
GT44 BİDB Web Birimi Sorumlusu Göster
GT45 BİDB Web Birimi Personeli Göster
GT46 BİDB Bilişim Cihazları Teknik Destek Birimi Sorumlusu Göster
GT47 BİDB Bilişim Cihazları Teknik Destek Birimi Personeli Göster
GT48 İMİD Taşınmazlar Birim Yöneticisi Göster
GT49 İMİD Lojman Yönetim Ofisi Sorumlusu Göster
GT50 İMİD Lojman Yönetim Ofisi Personeli Göster
GT51 İMİD Taşınmaz Kira, Tahsis ve Kayıt Ofisi Sorumlusu Göster
GT52 İMİD Taşınmaz Kira, Tahsis ve Kayıt Ofisi Personeli Göster
GT53 İMİD Koruma ve Güvenlik Birimi Yöneticisi Göster
GT54 İMİD Koruma ve Güvenlik İdari Personeli Göster
GT55 İMİD Koruma ve Güvenlik İzleme Personeli Göster
GT56 İMİD Koruma ve Güvenlik Koordinasyon Personeli Göster
GT57 İMİD Araç İşletme Birimi Yöneticisi Göster
GT58 İMİD Bakım Onarım Servisi Personeli Göster
GT59 İMİD İdari ve Destek Hizmetleri Birimi Yöneticisi Göster
GT60 İMİD Posta Hizmetleri Ofis Sorumlusu Göster
GT61 İMİD Posta Hizmetleri Ofis Personeli Göster
GT62 İMİD Destek Hizmetleri Personeli Göster
GT63 KDDB Bilgi Yönetim ve Erişim Sistemleri Ofisi Personeli Göster
GT64 KDDB Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Göster
GT65 KDDB Engelli Kullanıcı Ofisi Personeli Göster
GT66 KDDB Eğitim ve Halkla İlişkiler Ofisi Personeli Göster
GT67 KDDB ISBN-ISSN-ISMN Sağlama Ofisi Personeli Göster
GT68 KDDB Kataloglama ve Sınıflama Ofisi Personeli Göster
GT69 KDDB Kullanıcı Hizmetleri Birimi Yöneticisi Göster
GT70 KDDB Birim Kütüphaneleri Personeli Göster
GT71 KDDB Kupür Derleme Ofisi Personeli Göster
GT72 KDDB Dolaşım Ofisi Personeli Göster
GT73 KDDB Koleksiyon Geliştirme Ofisi Personeli Göster
GT74 KDDB Referans-İşbirliği Ofisi Personeli Göster
GT75 SKSDB Beslenme Hizmetleri Birim Yöneticisi Göster
GT76 SKSDB Beslenme Hizmetleri Birim Sorumlusu Göster
GT77 SKSDB Başaşçı Göster
GT78 SKSDB Aşçı Göster
GT79 SKSDB Mutfak Ön Hazırlık Personeli Göster
GT80 SKSDB Yemek Üretim ve Kontrol Sorumlusu Göster
GT81 SKSDB Yemek Sevk Personeli Göster
GT82 SKSDB Yemekhane Sorumlusu Göster
GT83 SKSDB Başgarson Göster
GT84 SKSDB Garson Göster
GT85 SKSDB Yemekhane Otomasyon Görevlisi Göster
GT86 SKSDB Yemekhane Gelirleri Sorumlusu Göster
GT87 ORT Bütçe Ofisi Personeli Göster
GT88 SKSDB Sosyal Hizmetler Birim Yöneticisi Göster
GT89 SKSDB Sosyal Hizmetler Ofisi Personeli Göster
GT90 SKSDB Kampüs Koordinatörü Göster
GT91 SKSDB Yurt Yöneticisi Göster
GT92 SKSDB Yurt Yönetim Personeli Göster
GT93 SKSDB Yurt Personeli Göster
GT94 SKSDB İktisadi İşletme Birim Yöneticisi Göster
GT95 SKSDB İktisadi İşletme Sorumlusu Göster
GT96 SKSDB Ön Muhasebe Personeli Göster
GT97 SKSDB Ön Büro Personeli Göster
GT98 SKSDB Kat Hizmetleri Personeli Göster
GT99 SKSDB Çamaşırhane Personeli Göster
GT100 SKSDB Kültür ve Spor Birimi Yöneticisi Göster
GT101 SKSDB Kültür Hizmetleri Ofisi Personeli Göster
GT102 SKSDB Spor Salonu Personeli Göster
GT103 SKSDB Kostüm Görevlisi Göster
GT104 SKSDB Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi Sorumlusu Göster
GT105 SKSDB Havuz Operatörü Göster
GT106 SKSDB Antrenör Göster
GT107 SKSDB Cankurtaran Personeli Göster
GT108 SKSDB Kültür Merkezi Sorumlusu Göster
GT109 SKSDB Kültür Merkezi Personeli Göster
GT110 SKSDB Berber Göster
GT111 SKSDB Öğrenci Butiği Personeli Göster
GT112 SKSDB Gündüz Bakımevi Personeli Göster
GT113 SKSDB Gündüz Bakımevi Sorumlusu Göster
GT114 SKSDB Gündüz Bakımevi Eğitmen Göster
GT115 SKSDB Gündüz Bakımevi Eğitmen Yardımcısı Göster
GT116 SKSDB Kimlik ve Otomasyon Ofisi Personeli Göster
GT117 SKSDB Kimlik ve Otomasyon Ofisi Sorumlusu Göster
GT118 SKSDB Otopark Sorumlusu Göster
GT119 SKSDB Otopark Personeli Göster
GT120 SKSDB Baskı Atölyesi Personeli Göster
GT121 SKSDB Sosyal Çalışmacı Göster
GT122 Hukuk Müşaviri Göster
GT123 Avukat Göster
GT124 HM Hukuk İşleri Ofisi Personeli Göster
GT125 HM İcra Ofisi Personeli Göster
GT126 HM Soruşturma Ofisi Personeli Göster
GT127 İMİDB İdari ve Destek Hizmetleri Ofis Sorumlusu Göster
GT128 İMİD İdari ve Destek Hizmetleri Ofis Personeli Göster
GT129 İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Göster
GT130 İdari ve Mali İşler Daire Başkan Yardımcısı Göster
GT131 Koruma ve Güvenlik İdari Ofis Güvenlik Şefi Göster
GT132 Koruma ve Güvenlik İzleme Ofis Güvenlik Şefi Göster
GT133 Koruma ve Güvenlik İdari Ofis Grup Şefi Göster
GT134 Koruma ve Güvenlik İzleme Grup Şefi Göster
GT135 Koruma ve Güvenlik Koordinasyon Ofis Güvenlik Şefi Göster
GT136 Koruma ve Güvenlik Koordinasyon Grup Şefi Göster
GT137 Başşoför Göster
GT138 ORT-Şoför Göster
GT139 Araç İşletme İdari Ofisi Personeli Göster
GT140 ÖİDB Eğitim Planlama Birim Yöneticisi Göster
GT141 ÖİDB Akademik Takvim Ofisi Personeli Göster
GT142 ÖİDB Kontenjan Ofisi Personeli Göster
GT143 ÖİDB Kesin Kayıt ve Özlük İşlemleri Ofisi Sorumlusu Göster
GT144 ÖİDB Kesin Kayıt Personeli Göster
GT145 ÖİDB Farabi Ofisi Personeli Göster
GT146 Personel Daire Başkanı Göster
GT147 Kütüphane Teknik Hizmetleri Birimi Yöneticisi Göster
GT148 ÖİDB Ders Kayıt ve Not İşlemleri Ofisi Sorumlusu Göster
GT149 ÖİDB Not İşlemleri Ofisi Personeli Göster
GT150 ÖİDB Diploma ve Mezun Öğrenci İşlemleri Ofis Sorumlusu Göster
GT151 ÖİDB Diploma İşlemleri Personeli Göster
GT152 ÖİDB Mezun Öğrenci İşlemleri Personeli Göster
GT153 ÖİDB Burs İşlemleri Ofisi Personeli Göster
GT154 ÖİDB Ders Kayıt İşlemleri Personeli Göster
GT155 ÖİDB Müfredat Düzenleme Ofisi Personeli Göster
GT156 ÖİDB Bilgi Sistemleri Ofisi Sorumlusu Göster
GT157 ÖİDB Bilgi Sistemleri Ofisi Personeli Göster
GT158 ÖİDB Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Ofisi Personeli Göster
GT159 GEN Yazı İşleri Birimi Yöneticisi Göster
GT160 Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı Göster
GT161 Yapı İşleri Teknik Daire Başkan Yardımcısı Göster
GT162 Isı Merkezi Birimi Personeli Göster
GT163 Ağaç İşleri Atölyesi Personeli Göster
GT164 Ağaç İşleri Atölyesi Sorumlusu Göster
GT165 Aluminyum PVC Atölyesi Personeli Göster
GT166 Aluminyum PVC Atölyesi Sorumlusu Göster
GT167 Beton Bordür Asfalt Atölyesi Personeli Göster
GT168 Bitkisel Uygulama ve Bitkisel Üretim Personeli Göster
GT169 Bitkisel Uygulama ve Bitkisel Üretim Sorumlusu Göster
GT170 Boya Atölyesi Personeli Göster
GT171 Boya Atölyesi Sorumlusu Göster
GT172 Çatı Atölyesi Personeli Göster
GT173 Çatı Atölyesi Sorumlusu Göster
GT174 Çevre Düzenleme Ofisi Sorumlu Yardımcısı Göster
GT175 Çevre Düzenleme Ofisi Sorumlusu Göster
GT176 Elektrik İşletme Ofisi Personeli Göster
GT177 Elektrik İşletme Ofisi Sorumlu Yardımcısı Göster
GT178 Elektrik İşletme Ofisi Sorumlusu Göster
GT179 Elektrik Proje Ofisi Personeli Göster
GT180 Harita ve Kamulaştırma Birimi Personeli Göster
GT181 Hizmet Araçları ve İş Makinaları Sorumlusu Göster
GT182 Hizmet Araçları ve İş Makinaları Personeli Göster
GT183 Isı Merkezi Sorumlusu Göster
GT184 İnşaat Proje Personeli Göster
GT185 Makina İşletme Ofisi Sorumlusu Göster
GT186 Makina İşletme Ofisi Personeli Göster
GT187 Makina Proje Ofisi Personeli Göster
GT188 Metal İşleri Atölyesi Personeli Göster
GT189 Metal İşleri Atölyesi Sorumlusu Göster
GT190 Mimari Proje Personeli Göster
GT191 Misina ve Çevre Temizliği Ekibi Personeli Göster
GT192 Misina ve Çevre Temizliği Ekibi Sorumlusu Göster
GT193 Mobilya Atölyesi Personeli Göster
GT194 Mobilya Atölyesi Sorumlusu Göster
GT195 Orman Birimi Personeli Göster
GT196 Orman Birimi Sorumlusu Göster
GT197 Peyzaj Proje Ofisi Personeli Göster
GT198 Telefon Santral Ofisi Personeli Göster
GT199 Telefon Santral Ofisi Sorumlusu Göster
GT200 Telefon Santral Ofisi Sorumlu Yardımcısı Göster
GT201 Temiz su Arıtma Tesisi Birimi Personeli Göster
GT202 Temiz su Arıtma Tesisi Birimi Sorumlusu Göster
GT203 Yapı Denetim Personeli Göster
GT204 Engelli Öğrenci Ofisi Personeli Göster
GT205 ÖİDB Öğrenci İşlemleri Birimi Yöneticisi Göster
GT206 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Göster
GT207 Öğrenci Özlük İşlemleri Personeli Göster
GT208 Proje Yönetim Ofisi Başkanı Göster
GT209 PYO Proje İşlemleri Birimi Yöneticisi Göster
GT210 PYO BAP İşlemleri Ofisi Personeli Göster
GT211 PYO BAP Destek Programları Ofisi Personeli Göster
GT212 PYO Dış Kaynaklı Projeler Ofisi Personeli Göster
GT213 PYO TTO İlişkiler Ofisi Personeli Göster
GT214 İMİDB Satın Alma Birimi Doğrudan Temin Ofisi Sorumlusu Göster
GT215 İMİDB Satın Alma Birimi Doğrudan Temin Ofisi Personeli Göster
GT216 İMİDB Satın Alma Birimi İhale Ofisi Sorumlusu Göster
GT217 İMİDB Satın Alma Birimi İhale Ofisi Personeli Göster
GT218 Satın Alma Koordinasyon Ofisi Sorumlusu Göster
GT219 Satın Alma Koordinasyon Ofisi Personeli Göster
GT220 İMİDB Taşınır Yönetim Birimi Yöneticisi Göster
GT221 Kurul/Komisyonlar Sekreterya Personeli Göster
GT222 İç Yazışma Ofisi Personeli Göster
GT223 EBYS Yönetimi Ofisi Personeli Göster
GT224 Evrak Kayıt Ofisi Personeli Göster
GT225 Öğrenci İşleri Daire Başkanı Göster
GT226 Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu Göster
GT227 Eğitim Komisyonu Göster
GT228 ORT-Harcama Yetkilisi Göster
GT229 ORT-Gerçekleştirme Görevlisi Göster
GT230 SGDB Mali Hizmetler Uzmanı Göster
GT231 SGDB Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Göster
GT232 Eğitim Öğretim Performansını Ölçme, Değerlendirme ve Geliştirme Komisyonu Göster
GT233 Bölüm Kurulu Göster
GT234 Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu Göster
GT235 Bölüm Başkanı Göster
GT236 Enstitü Kurulu Göster
GT237 Enstitü Yönetim Kurulu Göster
GT238 Yüksekokul Yönetim Kurulu Göster
GT239 Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Göster
GT240 Muafiyet ve İntibak Komisyonu Göster
GT241 Bölüm/Program Staj Komisyonu Göster
GT242 Fakülte/Yüksekokul/MYO/Enstitü Sekreteri Göster
GT243 Yayın Komisyonu Göster
GT244 SGDB Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Birimi Yöneticisi Göster
GT245 SGDB Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Birimi Sorumlusu Göster
GT246 SGBD Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Ofis Personeli Göster
GT247 Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı Göster
GT248 Üniversite Yönetim Kurulu Göster
GT249 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkan Yardımcısı Göster
GT250 Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Göster
GT251 AKTS-DE Koordinatörü Göster
GT252 Erasmus Kurum Koordinatörü Göster
GT253 Mevlana Kurum Koordinatörü Göster
GT254 Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Göster
GT255 OMÜ-YÖS Koordinatörü Göster
GT256 OMÜ-YÖS Ofisi Sorumlusu Göster
GT257 Erasmus AGH/Gençlik Programları Sorumlusu Göster
GT258 Erasmus Gelen Öğrenci Sorumlusu Göster
GT259 Erasmus Gelen/Giden Personel Sorumlusu Göster
GT260 Erasmus Giden Öğrenci Sorumlusu Göster
GT261 Erasmus KA2 Sorumlusu Göster
GT262 Erasmus Birim Koordinatörü Göster
GT263 Mevlana Ofis Sorumlusu Göster
GT264 Uluslararası ilişkiler Birimi Şube Müdürü Göster
GT265 Uluslararası Öğrenci işleri Personeli Göster
GT266 Depo Personeli Göster
GT267 Maaş Tahakkuk Birimi Personeli Göster
GT268 Maaş Tahakkuk Birimi Yöneticisi Göster
GT269 Eğitim Kurulu Göster
GT270 Yatay Geçiş Komisyonu Göster
GT271 ORT-Sıfır Atık Birim Odak Noktası Göster
GT272 ORT-Sıfır Atık Kat Sorumlusu Göster
GT273 ORT-Sıfır Atık Geçici Depolama Sorumlusu Göster
GT274 ORT-Sıfır Atık Bina Bakım-Onarım Sorumlusu Göster
GT275 ORT-Temizlik ve Destek Hizmetleri Personeli Göster
GT276 Evrak Yönetimi Birimi Yöneticisi Göster
GT277 Sınav Komisyonu Göster
GT278 Fakülte/Yüksekokul/MYO/Enstitü Disiplin Kurulu Göster
GT279 Farabi Programı Kurum Koordinatörü Göster
GT280 İdari ve Mali İşler Birim Yöneticisi Göster
GT281 Spor Hizmetleri Ofisi Personeli Göster
GT282 Proje Değerlendirme Komisyonu Göster
GT283 ORT-İhale Yetkilisi Göster
GT284 ORT-Muayene ve Kabul Komisyonu Göster
GT285 ORT-İhale Komisyonu Göster
GT286 İç Denetçi Göster
GT287 İç Denetim Birimi Başkanı Göster
GT288 İç Kontrol Ofis Personeli Göster
GT289 İş Sağlığı ve Güvenliği Birim Yöneticisi Göster
GT290 Birim İSG Yöneticisi Göster
GT291 Birim İSG Sorumlusu Göster
GT292 Birim İSG Personeli Göster
GT293 Birim İSG Çalışan Temsilcisi Göster
GT294 İş Güvenliği Uzmanı Göster
GT295 İşyeri Hekimi Göster
GT296 Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Ofis Sorumlusu Göster
GT297 İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Göster
GT298 Kalite Komisyonu Göster
GT299 ORT-Süreç Koordinatörü Göster
GT300 ORT-Kalite Elçisi Göster
GT301 Geri Bildirim Kutusu Açma Görevlisi Göster
GT302 Maaş Tahakkuk Birimi Sorumlusu Göster
GT303 ORT-Öğrenci İşleri Personeli Göster
GT304 ORT-Yazı İşleri Personeli Göster
GT305 ORT-Sekreter Göster
GT306 ÖİDB Çağrı Hizmetleri Personeli Göster
GT307 ORT-Özlük Tahakkuk Personeli Göster
GT308 ORT-Satın Alma Personeli Göster
GT309 ORT-İnsan Kaynakları Personeli Göster
GT310 Teknik Destek Personeli Göster
GT311 Kurumsal İletişim Birimi Yöneticisi Göster
GT312 Bilgi Edinme Ofisi Personeli Göster
GT313 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Ofisi Sorumlusu Göster
GT314 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Ofisi Personeli Göster
GT315 SGDB Stratejik Planlama Birim Yöneticisi Göster
GT316 SGDB Stratejik Planlama Ofis Personeli Göster
GT317 Kurum Arşiv Personeli Göster
GT318 ORT-Birim Arşiv Personeli Göster
GT319 İMİD İşçi Tahakkuk Ofisi Personeli Göster
GT320 İMİD İşçi Tahakkuk Ofisi Sorumlusu Göster
GT321 İMİD Memur Tahakkuk Ofisi Personeli Göster
GT322 İMİD Memur Tahakkuk Ofisi Sorumlusu Göster
GT323 Dış Yazışmalar Ofisi Personeli Göster
GT324 Diğer Sağlık Personeli Göster
GT325 ORT-İdari İşler Birim Yöneticisi Göster
GT326 ORT-Mali İşler Birim Yöneticisi Göster
GT327 ORT-Süreç Sorumlusu Göster
GT328 Dekan Yardımcısı Göster
GT329 YO Müdür Yardımcısı Göster
GT330 YO/MYO Kurulu Göster
GT331 Toplantı Salonu Sorumlusu Göster
GT332 ORT-Süreç Elçisi Göster
GT333 OGEM Eğitmen Yardımcısı Göster
GT334 Merkez Yönetim Kurulu Göster
GT335 Fizyoterapist Göster
GT336 Merkez Danışma Kurulu Göster
GT337 Özel Eğitim Sınıf Öğretmeni Göster
GT338 Program İşlemleri Personeli Göster
GT339 ORT-Yaşam Boyu Eğitim Kayıt Personeli Göster
GT340 ORT-EBYS Kullanıcısı Göster
GT341 BAP Proje Yürütücüsü Göster
GT342 Dış Kaynaklı Proje Yürütücüsü Göster
GT343 ORT- Birim Web Sorumlusu Göster
GT344 Grafik Tasarım Personeli Göster
GT345 Uluslararası Öğrenci Ofisi Personeli Göster
GT346 KDDB Kitaplar ve Genel Danışma Kaynakları Ofisi Personeli Göster
GT347 KDDB Süreli Yayınlar Ofisi Personeli Göster
GT348 Mevlana Birim Koordinatörü Göster
GT349 Farabi Birim Koordinatörü Göster
GT350 Döner Sermaye İşletme Müdürü Göster
GT351 DSİM Bütçe ve Mali İşler Birimi Yöneticisi Göster
GT352 DSİM Bütçe ve Mali İşler Birimi Personeli Göster
GT353 KDDB Tezler Ofisi Personeli Göster
GT354 KDDB Bilgisayar Parkı ve Görsel İşitsel Materyaller Ofisi Personeli Göster
GT355 Danışma Kütüphanecisi Göster
GT356 PUAMER Psikolog Göster
GT357 PUAMER Sosyal Çalışmacı Göster
GT358 KDDB Teknik Hazırlık Ofisi Personeli Göster
GT359 ÖİDB Mevzuat Ofisi Personeli Göster