Kullanıcı Sayısı
1020
2 yeni kullanıcı
Birim Sayısı
1507
0 yeni birim
Doküman Sayısı
1197
3 yeni doküman
Geri Bildirim Sayısı
910
23 yeni geri bildirim
Uyarlama Sayısı
141
1 yeni uyarlama
Düzeltme Sayısı
483
20 yeni düzeltme

Duyurular

Kas

5

Revize edilen dokümanlar

"OMÜ Bağıl Değerlendirme Yönergesi" ile "OMÜ Lisansüstü Eğitim Programlarında Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi"ne ait doküman kodlama işlemi revize edilerek yeniden yayımlanmıştır.