Kalite Yönetim Sistemi

  Kalite Yönetim Sistemi; Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin kaynaklarını etkin kullanan, sürekli iyileştirme felsefesini benimseyen, bağımsız tüm birimlerini bütüncül bir sistem içerisinde değerlendiren ve paydaşlarını sisteme dahil eden bir kalite yönetim anlayışına uygun olarak tasarlanan bir yazılımdır. “Kalem” adını verdiğimiz bu yazılımla eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve idarî hizmet süreçlerinin, kuruma ait risklerin değerlendirilmesi ve iyileştirme uyarlamalarının yapılabilmesi amaçlanmaktadır.

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUM) tarafından geliştirilmekte olan bu yazılımla, Yükseköğretim Kalite Kurulunun temel görevlerinden biri olan Yükseköğretimde Kalite Kültürü konusundaki farkındalığın arttırılması ve kalite güvencesi uygulamalarının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Kalite Kültürünün yaygınlaşmasının bir parçası olarak üniversite bünyesindeki her birim kalite elçileri aracılığıyla sisteme katkı sağlayacaktır. Bu sayede veriler kaynağından en doğru şekilde alınacak ve birimler ile üniversite üst yönetimi arasındaki etkileşim artacaktır. Strateji ve Bütçe Başkanlığının hazırladığı “Üniversiteler İçin Stratejik Plan Hazırlama Rehberi – 2018” kılavuzu referans alınarak geliştirilmekte olan sistemin, üniversitemizin ve diğer üniversitelerin stratejik plan hazırlama süreçlerini kolaylaştırması beklenmektedir.