Kullanıcı Sayısı
1014
10 yeni kullanıcı
Birim Sayısı
1507
0 yeni birim
Doküman Sayısı
1193
1 yeni doküman
Geri Bildirim Sayısı
820
32 yeni geri bildirim
Uyarlama Sayısı
141
4 yeni uyarlama
Düzeltme Sayısı
402
25 yeni düzeltme

Duyurular

Eki

17

POLİTİKA

POL0007- Omü Yayınları Ve Araştırma Verileri Açık Erişim Politikaları