Kullanıcı Sayısı
2265
9 yeni kullanıcı
Birim Sayısı
1249
0 yeni birim
Doküman Sayısı
1395
1 yeni doküman
Geri Bildirim Sayısı
14068
97 yeni geri bildirim
Uyarlama Sayısı
822
9 yeni uyarlama
Düzeltme Sayısı
3096
0 yeni düzeltme

Duyurular

Kas

22

Revize Edilen Doküman

PP.4.3.FR.0021-Akademik Personel Alımı Giriş Sınav Sonuçları Formu, PP.4.3.FR.0022-Akademik Giriş Sınav Sonuçları Formu / Başvuran Adayların Ön Değerlendirme Sonuçları