Görev Tanımı

PP4.7.GT.0120, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB Baskı Atölyesi Personeli

Kod: GT120

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Üniversitemiz birimleri tarafından yapılan faaliyetlerin kampüslerde duyurusu için pankart hazırlamak.
 • Hazırlanan pankartları idarece belirlenen bilboardlara asmak.
 • Faaliyet sonrası pankartları bulundukları yerlerden kaldırarak temizlemek ve yeniden kullanım için hazır hale getirmek.
 • Başkanlığın faaliyetleri kapsamında düzenlenen şenlik, tören vb. etkinliklerde pankart, flama, bayrak vb. tören malzemelerinin asılması, alanın süslenmesi ve sonrasında kaldırılması işlerini yapmak.
 • Kupa, madalya, isimlik ve yönlendirme tabelası gibi baskı işlerini yapmak.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler

 • En az ilkokul mezunu olmak.
 • Tercihen folyo kesme uygulama programını kullanabilme becerisine sahip olmak.