Görev Tanımı

PP4.5.GT.0132, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Koruma ve Güvenlik İzleme Ofis Güvenlik Şefi

Kod: GT132

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Kamera İzleme Merkezinin görev faaliyetlerini yürütmek ve denetimini yapmak.
 • Kayıp eşya bürosuna gelen tutanakların takibini yapmak ve kayıt altına alınan eşyaların sahiplerine teslimini sağlamak.
 • Güvenlik Müdürlüğünün arşiv ve depolarının düzenini sağlamak.
 • Tom sistemine uygun Güvenlik Görevlilerine ait raporları inceleyerek kontrolünü yapmak, Güvenlik Birim Yöneticisinin onayına sunmak.
 • Güvenlik Müdürlüğü yıllık giyecek yardım icmallerinin hazırlanarak onaya sunmak ve ihale sürecine uygun firmalarla bağlantı kurulmasını sağlamak. İhale süreci ile ilgili Güvenlik Birim Yöneticisini bilgilendirmek.
 • Kurupelit Kampüsünün Trafiği ile ilgili (Otobüs ve Hat Minibüsleri kontrolü ve ceza uygulama işleri v.s.) her türlü problemde çözüm üretmek ve takibini yapmak.
 • Üniversitemiz hurdalık bölgesinin kontrol ve denetimini sağlamak ve aksaklıklarla ilgili Güvenlik Birim Yöneticisini bilgilendirmek.
 • Üniversitemiz içerisine yapılmakta olan Tramvay çalışmalarının kontrol ve denetimini sağlamak ve aksaklıklarla ilgili Güvenlik Birim Yöneticisini bilgilendirmek.
 • Nöbet noktalarını denetlenmek, aksaklıklarla ilgili Güvenlik Birim Yöneticisini bilgilendirmek.
 • Birim çalışanları ile birim yöneticisi arasında bilgi alışverişini sağlamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: İdari Ofis Sorumlusu

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az ön lisans programlarından mezun olmak.
 • Özel Güvenlik Sertifikasına sahip olmak.