Görev Tanımı

PP4.8.GT.0192, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Misina ve Çevre Temizliği Ekibi Sorumlusu

Kod: GT192

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Çevrede büyüyen otları biçerek temizlettirmek.
 • Kampüslerin düzenli olarak çevre temizliğini yaptırarak temiz kalmasını sağlamak.
 • Birimlerden gelen talepler üzerine diğer temizlik işlerini yaptırmak.
 • İhtiyaç duyulan malzemelerin isteklerini yapmak.
 • Sorumlu olduğu birim personelinin çalışma saatleri ve izinlerinin kontrolünü sağlamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Misina ve çevre temizliği personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ilkokul mezunu olmak.