Görev Tanımı

PP5.1.GT.0223, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: EBYS Yönetimi Ofisi Personeli

Kod: GT223

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Sistemin işleyişi hakkındaki süreçleri takip eder.
 • EBYS üzerindeki yetkilendirmeleri yapmak.
 • Sistem kullanımı hakkındaki eğitimleri vermek.
 • Kullanıcılar tarafından dönüş yapılan hataları firmaya iletmek
 • Elektronik imzaların temini yapmak
 • Kep üzerinden gelen belgelerin sisteme aktarımını sağlamak
 • Yardım masası üzeriden destek vermek
 • Elektronik imza kurulumlarını yapmak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.  

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler