Görev Tanımı

PP5.1.GT.0235, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Bölüm Başkanı

Kod: GT235

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Bölüm başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.
  • Bölüm başkanı, fakülte veya yüksekokul kuruluna katılır ve bölümü temsil eder.
  • Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanı tarafından izlenir ve denetlenir.
  • Bölüm başkanı, her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu, bağlı bulunduğu rektör, dekan veya yüksekokul müdürüne sunar.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler