Görev Tanımı

PP5.1.GT.0237, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Enstitü Yönetim Kurulu

Kod: GT237

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Enstitü kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Müdüre yardım etmek,
  • Enstitünün eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,
  • Enstitünün yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
  • Müdürün enstitü yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,
  • Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,
  • Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler

  • Enstitü yönetim kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.