Görev Tanımı

PP5.1.GT.0242, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Fakülte/Yüksekokul/MYO/Enstitü Sekreteri

Kod: GT242

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Akademik birimin idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler