Görev Tanımı

PP1.4.GT.0252, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Erasmus Kurum Koordinatörü

Kod: GT252

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması
 • İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde yurtdışındaki üniversiteler ile ikili ve çok taraflı işbirliği   kurmak, sürdürmek ve geliştirmek; prosedürlerin takibi, diğer üniversitelerle yazışmalar, anlaşma formlarının doldurulmasında destek, imza sürecinin takibi, anlaşma asıllarının saklanması, anlaşmaların posta ile gönderilmesi; yeni anlaşmalar yapılması ve Erasmus+ Programı prosedürlerinin doğru bilinmesi için akademik birim koordinatörlerini prosedür hakkında bilgilendirmek ve teşvik etmek
 • İkili anlaşmaların kontenjanlarını ve potansiyel yararlanıcı (öğrenci/personel) sayılarını değerlendirerek Ulusal Ajans teklif çağrılarına başvuru ve hibe talebinde bulunulması
 • Erasmus Programının kurum genelinde ve birimler düzeyinde tanıtılması amacıyla web sayfası ve sosyal medya araçlarını etkin bir şekilde kullanmak; etkinliklerini planlamak ve yönlendirmek
 • Erasmus programı kapsamında yapılan faaliyetler için ve programın tanıtılması için yazılı ve görsel materyaller hazırlamak
 • Uluslararası değişim programı, staj, proje, kongre, konferans fırsatları duyurulmasını ve tanıtılmasını sağlamak
 • Eğitim, araştırma ve tanıtım fuarlarına katılmak
 • Personel hareketliliği (ders verme/eğitim alma): planlama, koordinasyon, seçim ve hareketlilik faaliyetlerinin takibi
 • Öğrenci Hareketliliği (eğitim/staj): seçim takvimini belirleme, ilanların koordine edilmesi, ilanla ilgili web duyurusunu yapma, başvuruları toplama, seçimin organizasyonu, öğrenci başvurularında destek, hareketlilik faaliyetlerinin takibi, Rektörlük tarafından imzalanacak evrakların hazırlanması ve takibi, öğrenim anlaşmalarının birim koordinatörleri tarafından hazırlanmasının takibi
 • Hibeler: Hibe dağılımlarının yapılması, ödemelerin hesaplanması ve yararlanıcı ödeme yazılarının ilgili makamlara iletilmesi, koordine edilmesi
 • Gelen öğrenci/personel: Erasmus kapsamında gelen değişim öğrencilerinin ve idari / akademik personelin başvurularının ve hareketlilik süreçlerinin takibi
 • Yıllık hareketlilik faaliyetlerine yönelik ara ve final raporlarının Ulusal Ajans’a sunulması
 • Öğrenci ve personele Erasmus Programı ile ilgili danışmanlık yapmak ve problemlerin çözümlerinde destek sağlamak
 • AB Gençlik Programlarına aktif katılımı sağlamak, bunun için gerekli tanıtım programları, sosyal faaliyetler planlamak ve hazırlamak
 • Erasmus+ çerçevesinde aksiyon planları ve stratejileri oluşturarak üst yönetime raporlamak, Erasmus+ değişimi ile ilgili süreçleri yürütmek
 • Tüm bu süreçleri yürütürken Erasmus Kurum Koordinatörlüğü çalışanlarına görev alanlarına göre gerekli görev dağılımını yapmak
 • Üniversitenin uluslararasılaşma vizyonuna katkıda bulunmak

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler