Görev Tanımı

PP1.4.GT.0255, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: OMÜ-YÖS Koordinatörü

Kod: GT255

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • OMÜ-YÖS ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  • OMÜ-YÖS sınavının yapılacağı yurtiçi ve yurtdışı sınav merkezlerini belirlenmesi, sınav ve tanıtım ile ilgili protokolleri hazırlaması, tanıtımının ve sınavın diğer üniversiteler tarafından tanınırlığının sağlanabilmesi, sınav ilkeleri ve dillerinin belirlenmesi gibi hususları gerçekleştirmek,
  • OMÜ-YÖS sınavının uygulanmasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) ile koordinasyonu sağlamak.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler