Görev Tanımı

PP4.5.GT.0271, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ORT-Sıfır Atık Birim Odak Noktası

Kod: GT271

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Kurumumuzdaki sıfır atık yönetiminin etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasından, sistemin kurulmasından, izlenmesinden, bilgi akışının sağlanmasından sorumludur.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler