Görev Tanımı

PP4.5.GT.0275, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ORT-Temizlik ve Destek Hizmetleri Personeli

Kod: GT275

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Bina ve çevre temizliği hizmetlerini yerine getirmek.
 • Ateşleyici belgesi olması durumunda kaloriferleri yakmak.
 • Eşya taşıma işlemlerini yapmak.
 • Evrak dağıtım hizmetlerini yerine getirmek.
 • Çay ocağı hizmetlerini yürütmek.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Diğer İdari Destek Hizmetleri Personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ilköğretim mezunu olmak.
 • Kaloriferci olarak çalışanların Kaloriferci sertifikası veya Kurs Eğitim Belgesi (Ateşleyici Belgesi)