Görev Tanımı

PP5.1.GT.0278, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Fakülte/Yüksekokul/MYO/Enstitü Disiplin Kurulu

Kod: GT278

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Hükümlerine göre işlem yapmaktır.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler