Görev Tanımı

PP4.1.GT.0283, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ORT-İhale Yetkilisi

Kod: GT283

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • İdarenin ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerdir.
  • 5018 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca belirlenmiş bulunan harcama yetkilileri aynı zamanda ihale yetkilisdir ve Harcama Yetkilisinin görev, yetki ve sorumluluklarına sahiptir.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler

  • Üniversite mezunu olmak
  • Harcama Yetkilisi olarak görevlendirilmiş olmak