Görev Tanımı

PP5.1.GT.0292, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Birim İSG Personeli

Kod: GT292

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Varsa Birim İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun sekreterya işlemlerini yürütmek, alınan kararların uygulanmasını takip etmek,
  • Birimin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yazışmalarını yürütmek ve takip etmek,
  • Birimde İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları sonu oluşan her türlü yazılı ve dijital dökümanı takip etmek, saklamak, arşivlemek,
  • Planlı İş Sağlığı ve Güvenli faaliyetlerini takip etmek, yaklaşan faaliyetlerle ilgili İSG Birim Yöneticisi ve İSG Birim Sorumlusu’nu bilgilendirmek,
  • Birim İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi’ne,  yazışma ve dökümantasyon konularında ihtiyaç duydukları desteği sağlamaktır.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler