Görev Tanımı

PP5.2.GT.0299, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ORT-Süreç Koordinatörü

Kod: GT299

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Yetkisi dahilinde olan sürecin yönetimini izlemek,
  • Süreç sorumlusuyla yapacağı değerlendirmeler sonucunda süreçle ilgili iyileştirmeler planlamak
  • Kalite yönetim sistemine dahil diğer süreçlerle olan koordinasyonu sağlamak
  • Kalite Yönetim Sistemi prosedürlerinde kendisine verilen görevleri  yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.
  • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler