Görev Tanımı

PP4.3.GT.0307, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ORT-Özlük Tahakkuk Personeli

Kod: GT307

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • İşçi puantajları ilgili birimden geldikten sonra, puantajdaki günlere göre maaş bordroları ve eklerini hazırlamak,
 • Açıktan atama, yeniden açıktan atama, ücretsiz izin ve askerlik dönüşü ay başına denk gelmeyen durumlarda olan personelin kısıtlı maaşlarının hazırlanması,
 • İlgili aya göre maaş bilgisinde değişiklik olan personelin maaş bilgilerinin hazırlanması,
 • 5510 Sayılı Kanun sonrası göreve başlayanların maaşlarının hazırlanması,
 • Teknik hizmetler sınıfında görev yapan personelin ek özel hizmet tazminatını hazırlamak,
 • Yıl sonunda Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinden gelen fiili hizmet cetveline göre fiili hizmet zammı işlemlerini yapmak,
 • Personelin emeklilik, nakil, askerlik, istifa, ücretsiz izin işlemlerini hazırlayıp ilgili birim ve kurumlara bildirmek,
 • Akademik ve idari personelin maaş, terfi, fazla mesai ve kesintileri ile ilgili her türlü yazışma işlemlerini yapmak ve ödeme evraklarını hazırlamak,
 • Personelin doğum ve ölüm yardımı işlemlerini yapmak,
 • Personelin rapor borcu işlemlerini yapmak,
 • Akademik Personelin Ek ders ve sınav ücreti için bölümlerden gelen puantajları ve formlarını kontrol edip gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra ödeme işlemlerini hazırlamak,
 • Personelin yut içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile sürekli görev yollukları için gerekli işlemlerini yapmak,
 • Kısmi Zamanlı Çalışan ve staj yapan öğrencilerin SGK işe giriş-çıkışları, prim ödemeleri ve maaşları hazırlamak,
 • Ön mali kontrol işlemi gerektiren evrakların hazırlanması, takibinin yapılması, ödeme belgelerinin hazırlanması,
 • Telefon Faturalarının ödeme hazırlığını yapmak,
 • Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerinin teslimini sağlamak
 • Personel giysi yardımı evraklarını hazırlamak,
 • Ödeme emri belgesi ve eklerini hazırlamak, kontrol etmek ve gerçekleştirme görevlisine sunmak,

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler