Görev Tanımı

PP4.3.GT.0309, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ORT-İnsan Kaynakları Personeli

Kod: GT309

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Dr. Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Uzman atama işlerinin takibi ve sonuçlandırılması,
  • Dr. Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Uzman görev süresi uzatılması işlerinin takibi ve sonuçlandırılması,
  • Personelin yurtiçi / yurtdışı görevlendirme işlerinin takibi ve işlemlerinin yapılması,
  • Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanlarının derslere görevlendirmesi işlemlerinin yapılması,
  • Personelin yıllık ve mazeret izinlerinin hazırlanması,
  • Ek özel hizmet çizelgelerinin hazırlanması, ek ders beyannameleri için izinli, görevli ve raporlu personelin takibinin yapılması ve personeli özlük dosyalarının tutulması,

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler