Görev Tanımı

PP4.7.GT.0337, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Özel Eğitim Sınıf Öğretmeni

Kod: GT337

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 •       Öğrencilerin eğitsel değerlendirmesini yaparak aileler ve sorumlu eğitim koordinatörü ile birlikte öğrenci gereksinimlerini belirlemek.
 •      Öğrenci gereksinimleri doğrultusunda bireyselleştirilmiş eğitim planlarını hazırlamak
 •         Ailelere çocukları ile ilgili bilgilendirme ve özel eğitim danışmanlığı yapmak
 •         Sorumlu koordinatörle haftalık görüşmeler yaparak eğitsel konulardaki işleyişi değerlendirmek
 •         Eğitim için gerekli materyalleri belirleyerek hazırlanmasını sağlamak
 •         Öğrenci ilerlemelerini yazılı ve görsel olarak elektronik sisteme kaydetmek, arşivlemek
 •     Haftalık, aylık ve dönemlik olarak öğrenci gelişim raporlarını hazırlayarak elektronik sisteme girmek, arşivlemek.
 •         Sınıflarda bulunan materyallerin temizliğini, düzenini ve korunmasını sağlamak
 •         Kurum içerisinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine katılmak
 •         Haftalık ders programlarına uygun olacak şekilde derslere katılmak
 •         Mesai saatleri içerisinde kurumda bulunmak
 •         İdari amirlerin vermiş olduğu görevleri (yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş) yerine getirmek
 •    Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak
 •   Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 •      İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 •       Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.
 

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler

 •        En az Özel Eğitim Öğretmenliği lisans mezunu olmak.