Görev Tanımı

PP5.1.GT.0340, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ORT-EBYS Kullanıcısı

Kod: GT340

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Sisteme her gün düzenli olarak giriş yapmak.
  • EBYS üzerinde tanımlanmış rollere göre evraklara işlem yapmak.
  • EBYS üzerinden gelen mesaj ve duyuruları dikkate almak.
  • Evrak oluşturmak, kendi birimlerindeki evrakları görebilmek, evrak havale etmek, gelen belgeye cevap yazmak, Gelen-Giden evrak kaydı yapmak.
  • Evrakın kontrol ve takibini sağlamak.
  • Islak imza gerektirmeyen evrakların çıktılarının almamak.
  • Yazışmaları, resmi yazışma kurallarına uygun ve hiyerarşik olarak yapmak.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler

OMÜ Personeli olmak.