Görev Tanımı

PP4.4.GT.0343, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ORT- Birim Web Sorumlusu

Kod: GT343

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Biriminin web sayfasının güncel bir şekilde sorunsuz çalışmasını sağlamak,
  • Birimi ile ilgili duyuru,haberleri yayınlamak,
  • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
  • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
  • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.
 

Vekalet Durumu

Yok

Aranan Nitelikler

Bilgisayar kullanacısı olmak.