Görev Tanımı

PP5.1.GT.0344, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Grafik Tasarım Personeli

Kod: GT344

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

İhtiyaç duyulan grafik, tasarım ve animasyonların geliştirilmesi,
Geliştirilen grafik, tasarım ve animasyonların baskıya hazır hale getirilmesi basılması ve yayınlanması,
Gerçekleştirilecek etkinlikler için afiş, poster, onurluk ve benzeri görsel nitelikli ürünlerin tasarımı,
Fiziksel ortamlara ilişkin görsel öğelerin seçimi, etüt çalışmasının yapılması ve araştırılması.,

 

 

Vekalet Durumu

Diğer grafik tasarım personeli

Aranan Nitelikler

Grafik tasarım mezunu olmak