Görev Tanımı

PP1.3.GT.0349, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Farabi Birim Koordinatörü

Kod: GT349

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Farabi web sayfasındaki bilgileri düzenli olarak takip etmek ve sayfadaki bilgilerden haberdar olmak

  • Koordinatörü olduğu bölümde Farabi Programının işleyişini koordine etmek

  • Farabi Programı ile ilgili olarak karşılaşılan problemlerin çözümünde aktif rol almak, gerekli görülen hallerde öğrenci işleri daire başkanlığı ile bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmak.

  • Bölümdeki öğretim elemanlarını gelişmelerden haberdar etmek

Vekalet Durumu

Yok

Aranan Nitelikler

OMÜ Akademik Personeli olmak