Görev Tanımı

PP4.4.GT.0041, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: BİDB Bilişim Sistemleri Yönetim Birimi Personeli

Kod: GT41

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Güvenlik duvarı yönetimini ve internet trafik optimizasyonunu yapmak.
 • Kullanıcı internet ulaşım yetkilendirmesini yapmak.
 • Fiziksel ve sanal sunucuların düzenli olarak yedeklenmesini yapmak.
 • İhtiyaç duyulan hizmet sunucularının (DNS, DHCP, RADIUS, LDAP, PROXY, WEB, Yük Dengeleme, E-posta v.b.) kurulumunu ve işletilmesini gerçekleştirmek.
 • Sistem odasını yönetmek ve takip etmek.
 • Kullanıcılara Eposta, Uzak Erişim hizmeti verilmesini sağlamak.
 • Masaüstü Sanallaştırma sistemini işletmek.
 • 5651 Kapsamında internet erişim güncelerinin saklanmasını sağlamak.
 • Alt alan adı tahsisi ve sanal Web dizini hizmeti vermek.
 • Kurumun büyüme seyrine göre gelecek dönemlerde ihtiyaç duyulabilecek olan bilişim ürün ve hizmetleri için teknik şartname hazırlamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur. 

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Birim sorumlusu veya diğer birim yöneticileri

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az lisans programları Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar Öğretmenliği Bölümlerinden mezun olmak.
 • Sistem yönetimi ve bilişim sistemleri güvenliği konularında sertifikalara sahip olmak.
 • İngilizce (okuma, yazma, konuşma): en az orta düzey