Görev Tanımı

PP4.4.GT.0047, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: BİDB Bilişim Cihazları Teknik Destek Birimi Personeli

Kod: GT47

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Kurumda bulunan bilgisayar, yazıcı, projeksiyon, kartlı sistemler vb. teknik donanımlara destek vermek. Donanım arıza taleplerinde arızanın tanımı ve  gerekiyorsa kullanıcıya yedek parça temin ettirip onarımın yapılmasını sağlamak.
 • İşletim sistemlerinde meydana gelen problemleri gidermek, gerekirse işletim sistemini yeniden kurmak.
 • Kurum bilgisayarlarının antivirüs, Office gibi lisanslı yazılımlarının kurulumunu ve güncellemesini yapmak.
 • Kurumun eposta hizmetlerini yürütmek, kullanıcılara destek vermek.
 • İnternet bağlantı problemlerini gidermek.
 • Bilgisayar Ağ (Network) grubuna kablolama desteği vermek.
 • Aktif kullanıcı desteği vermek.
 • Arıza teknik destek hizmetinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 • Birimde bulunan cihazların itinalı kullanılmasına destek vermek.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Birim personeli veya birim sorumlusu

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az lisans programları Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar Öğretmenliği Bölümlerinden mezun olmak.
 • Sistem yönetimi ve bilişim sistemleri güvenliği konularında sertifikalara sahip olmak.
 • İngilizce (okuma, yazma, konuşma): en az orta düzey