Kullanıcı Sayısı
2143
18 yeni kullanıcı
Birim Sayısı
2381
0 yeni birim
Doküman Sayısı
1382
0 yeni doküman
Geri Bildirim Sayısı
12870
171 yeni geri bildirim
Uyarlama Sayısı
769
19 yeni uyarlama
Düzeltme Sayısı
3092
0 yeni düzeltme

Duyurular

Eyl

3

Revize Edilen Doküman

"PP.4.6.FR.0007-Yayın Koordinatörlüğü Başvuru Dilekçesi ; PP.4.6.FR.0004-Yayın Koordinatörlüğü İzin Yazısı" revize edilmiştir.

Eyl

3

İptal Edilen Doküman

PP.4.7.FR.0035-Gündüz Bakımevi Gezi İzin ve Ücret Ödeme Takip Formu, PP.4.7.FR.0036-Gündüz Bakımevi Kayıt Belgeleri ve Gerekli Malzemeler Listesi iptal edilmiştir.