Kullanıcı Sayısı
1695
8 yeni kullanıcı
Birim Sayısı
2404
0 yeni birim
Doküman Sayısı
1355
2 yeni doküman
Geri Bildirim Sayısı
5959
305 yeni geri bildirim
Uyarlama Sayısı
562
0 yeni uyarlama
Düzeltme Sayısı
3006
29 yeni düzeltme

Duyurular

Oca

13

Yeni yayımlanan dokümanlar

PP.2.1.FR.0083-Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Değerlendirme Raporu PP.2.1.FR.0084-Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Karar Tutanağı

Oca

5

Yeni yayımlanan dokümanlar

PP.2.1.FR.0082 OMU Akademik Teşvik Ödeneği Kurum Değişikliği Başvuru Formu ile PP.2.1.KLV.0001 OMU Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Kılavuzu yayınlanmıştır.

Ara

31

Yeni yayımlanan ve revize edilen dokümanlar

PP.2.1.FR.0008-Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştımaları Etik Kurulu Başvuru Formu-Revize PP.2.1.FR.0009-Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Gönüllü Katılım Formu-Revize PP.2.1.FR.0077-Sosyal ve Beşeri Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulu Başvuru Dilekçesi PP.2.1.FR.0078-Sosyal ve Beşeri Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulu Ölçek Geliştirme Formu PP.2.1.FR.0079-Sosyal ve Beşeri Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulu Veli Onay Formu PP.2.1.FR.0080-Sosyal ve Beşeri Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulu Gizlilik Taahhütnamesi PP.2.1.FR.0081-Sosyal ve Beşeri Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulu Başvuru Kontrol Listesi

Ağu

27

Yeni Yayımlanan Mevzuat

PP.2.3.PRS.0006 OMÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ