Kullanıcı Sayısı
1275
5 yeni kullanıcı
Birim Sayısı
2059
0 yeni birim
Doküman Sayısı
1269
0 yeni doküman
Geri Bildirim Sayısı
2130
37 yeni geri bildirim
Uyarlama Sayısı
227
0 yeni uyarlama
Düzeltme Sayısı
1574
58 yeni düzeltme

Duyurular

Mar

16

Yeni yayımlanan ve revize edilen dokümanlar

PP.4.3.FR.0047-İşçi Gece Vardiyası Puantajı PP.4.3.FR.0048-İşçi Ulusal Bayram, Genel Tatil Çalışma Puantajı PP.4.3.FR.0049-İşçi Çalışma Puantajı PP.4.5.FR.0073-Günlük Temizlik Takip Çizelgesi(Büro ve Odalar) PP.4.5.FR.0074-Günlük Temizlik Takip Çizelgesi (Sınıf ve Amfiler) PP.4.5.PLN.0001-Temizlik Görev Planı

Mar

11

Yeni yayımlanan dokümanlar

PP.5.3.FR.0034-Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Memnuniyet Anketi PP.5.3.FR.0035-Sıfır Atık Bilgi Ölçeği PP.5.3.FR.0036-Sıfır Atık Uzman Görüş Formu