Kullanıcı Sayısı
1453
9 yeni kullanıcı
Birim Sayısı
2377
0 yeni birim
Doküman Sayısı
1325
4 yeni doküman
Geri Bildirim Sayısı
2872
60 yeni geri bildirim
Uyarlama Sayısı
338
31 yeni uyarlama
Düzeltme Sayısı
2001
20 yeni düzeltme

Duyurular

Haz

17

USUL VE ESASLAR

PP.4.2.PRS.0005 OMÜ KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

Haz

10

Revize edilen dokümanlar

PP.1.2.FR.0031 Tez Dönem Projesi Danışman Öneri Formu, PP.1.2.FR.0032 Tez Dönem Projesi Danışman Değişikliği Öneri Formu, PP.1.2.FR.0033-Tez Dönem Projesi Konusu Öneri Formu, PP.1.2.FR.0051 Doktora/ Sanatta Yeterlik Tez İzleme Komitesi Öneri Formu, PP.1.2.FR.0054 Doktora /Sanatta Yeterlik Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu, PP.1.2.FR.0072 Tezli Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu PP.1.2.FR.0048 Doktora /Sanatta Yeterlik Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formu