Kullanıcı Sayısı
1175
32 yeni kullanıcı
Birim Sayısı
1508
0 yeni birim
Doküman Sayısı
1245
15 yeni doküman
Geri Bildirim Sayısı
1410
167 yeni geri bildirim
Uyarlama Sayısı
224
2 yeni uyarlama
Düzeltme Sayısı
982
158 yeni düzeltme

Duyurular

Oca

17

Yeni yayımlanan dokümanlar

PP.2.2.FR.0008-Bireysel Sınav İptal Tutanağı (UZEM) PP.2.2.FR.0009-Cevap Kağıdı Formu (UZEM) PP.2.2.FR.0010-Sınav Evrak Alındı - Verildi Tutanağı (İl Dışı) (UZEM) PP.2.2.FR.0011-Sınav Evrak Alındı - Verildi Tutanağı (İl İçi) (UZEM) PP.2.2.FR.0012-Kitapçık Kontrol Tablosu (Ders-Konu) (UZEM) PP.2.2.FR.0013-Kitapçık Kontrol Tablosu (Yayın Kurulu) (UZEM) PP.2.2.FR.0014-Matbu Evrak Poşet Tanıtım Kartı (UZEM) PP.2.2.FR.0015-Mazeretli Sınava Giriş Formu (UZEM) PP.2.2.FR.0016-Uzem Sınav Giriş Belgesi (UZEM) PP.2.2.FR.0017-Poşet Tanıtım Kartı (UZEM) PP.2.2.FR.0018-Salon Kapısı Listesi (UZEM) PP.2.2.FR.0019-Salon Tanıtım Kartı (UZEM) PP.2.2.FR.0020-Sınav Salon Tutanağı (UZEM) PP.2.2.FR.0021-Salon Öğrenci Yoklama Listesi (UZEM)