Kullanıcı Sayısı
1514
4 yeni kullanıcı
Birim Sayısı
2377
0 yeni birim
Doküman Sayısı
1333
0 yeni doküman
Geri Bildirim Sayısı
3546
60 yeni geri bildirim
Uyarlama Sayısı
372
0 yeni uyarlama
Düzeltme Sayısı
2369
47 yeni düzeltme