Kullanıcı Sayısı
1008
8 yeni kullanıcı
Birim Sayısı
1507
0 yeni birim
Doküman Sayısı
1193
1 yeni doküman
Geri Bildirim Sayısı
805
38 yeni geri bildirim
Uyarlama Sayısı
139
5 yeni uyarlama
Düzeltme Sayısı
384
24 yeni düzeltme

Duyurular

Eki

17

POLİTİKA

POL0007- Omü Yayınları Ve Araştırma Verileri Açık Erişim Politikaları

Eki

14

Revize Edilen Mevzuatlar

'OMÜ Tıp Fakültesi Tıp Doktorluğu Programı Eğitim -Öğretim ve Sınav Yönergesi' ile 'OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönergesi' doküman kodlama işlemi revize edilerek yayımlanmıştır.