2020 Yıllık Eylem Planı

SP1 EĞİTİM ÖĞRETİM ALANINI GÜÇLENDİRMEK
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP1.1 Ders notu, sunum vb. dokümanların dijital ortama aktarılması ve OMÜ adresli kitap sayısının artırılması PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci A1.H1 PG1.1.1, PG1.1.2
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
OMÜ adresli kitapların yazılması 50 01.01.2020 01.12.2020 Tüm Bölümler 2280000.0
Öğretim Elemanlarına kitap yazma konusunda eğitim programları, deneyim paylaşımı toplantıları vb. düzenlenmesi 20 01.01.2020 01.12.2020 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük 2280000.0
Ders notu, derse ilişkin doküman, sunum vb. dokümanların hazırlanması 30 01.01.2020 01.12.2020 Tüm Bölümler 2280000.0
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP1.2 Özel gereksinimleri olan öğrencilerin (engelli, yabancı uyruklu vb) eğitim öğretim materyali ihtiyacını karşılamak PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci A1.H1 PG1.1.4, PG1.1.3
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Görme engelliler için mobil uygulama yazılımının yapılması için proje hazırlanması 30 01.01.2020 01.12.2020 BİLGİSAYAR ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ/ 3272000.0
Hazırlanan eğitim öğretim materyali hakkında bilgilendirme toplantıları yapılması 20 01.01.2020 01.12.2020 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 3272000.0
Özel gereksinimli öğrenciler için eğitim öğretim materyallerinin hazırlanması 50 01.01.2020 01.12.2020 Belirlenen öğretim elemanları 3272000.0
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP1.3 Yayın aboneliklerini (Süreli, Çevrimiçi vb.) arttırmak PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci A1.H1 PG1.1.5
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Yayın aboneliklerinin kullanım analizlerinin yapılması 40 01.01.2020 01.12.2020 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 1500000.0
Yayın aboneliklerinin yapılması/yenilenmesi 60 01.01.2020 01.12.2020 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 1500000.0
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP1.4 Mesleki uygulamaya dayalı eğitimi (işyeri eğitimi, sanayi uygulaması vb.) artırmak PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci A1.H1, A1.H2 PG1.1.5, PG1.2.1
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Uygulamalı derslerin kalitesini artırmak üzere eğitim öğretim alt yapısı ihtiyaçlarını birim düzeyinde belirlemek ve önceliklendirmek 10 01.01.2020 01.12.2020 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük 181985000.0
Derse giren usta öğretici/uzman sayısını artırmak 20 01.01.2020 01.12.2020 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük 181985000.0
Sanayi uygulaması yapan program sayısını artırmak 20 01.01.2020 01.12.2020 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük 181985000.0
İşyeri eğitimi uygulayan program sayısını artırmak 30 01.01.2020 01.12.2020 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük 181985000.0
Eğitim programlarında bulunan mevcut uygulamalı derslerin etkin yürütülmesini sağlamak 20 01.01.2020 01.12.2020 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük 181985000.0
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP1.5 Akredite ve öncelikli alanlarda olan program sayısını artırmak PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Öncelikli alanlarda olan program sayısını artırmak 40 01.01.2020 01.12.2020 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Enstitü Müdürlükleri 93000.0
Akredite program sayısını artırmak 60 01.01.2020 01.12.2020 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük 93000.0
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP1.6 Öğretim elemanlarının eğitim öğretim yetkinliklerinin arttırılması PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci A1.H2 PG1.2.4
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Eğiticilerin eğitimi alan personelin ve konu uzmanlarının yardımıyla akademik birimlerde eğiticilerin eğitiminin her yıl düzenli yapılmasının sağlanması 60 01.01.2020 01.12.2020 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük 137744000.0
Öğretim elemanlarının performans değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda eğitim programlarına katılımını sağlamak 40 01.01.2020 01.12.2020 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük 137744000.0
SP2 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ALANINI GÜÇLENDİRMEK VE BİLGİ TRANSFERİNİ HIZLANDIRMAK
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP2.7 Öncelikli alanlara yönelik proje sayısının artırılması PP2.1 Bilgi Üretimi Süreci A2.H1 PG2.1.1, PG2.1.3
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Öncelikli alanlara yönelik proje programları (Proje çağrıları vb.) uygulamak 25 01.01.2020 01.12.2020 PROJE YÖNETİM OFİSİ 4978000.0
Sosyal alanlarda 100/2000 projesine dâhil program sayısını artırmak 25 01.01.2020 01.12.2020 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ 4978000.0
Akademik personelin öncelikli alanlara yönelmesi için bilgilendirme toplantıları düzenlemek 50 01.01.2020 01.12.2020 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ, PROJE YÖNETİM OFİSİ 4978000.0
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP2.8 Kamu/Sanayi/Paydaş işbirliği ile yürütülen dış kaynaklı projelerin sayısının artırılması PP2.1 Bilgi Üretimi Süreci A2.H1 PG2.1.1, PG2.1.3
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Bölümde yürütülen bilimsel projelere ait bilgilerin ve sonuçların bölüm web sayfasından duyurulmasını sağlamak 30 01.01.2020 01.12.2020 MYO/YO (Müdürlük), Dekanlıklar 2396000.0
Sektörel ihtiyaç analizi yapmak ve ihtiyaç önceliklerini akademik personel ile paylaşmak 40 01.01.2020 01.12.2020 MYO/YO (Müdürlük), Dekanlıklar 2396000.0
Akademik personel ve paydaşların katıldığı fikir üretme toplantıları düzenlemek 30 01.01.2020 01.12.2020 MYO/YO (Müdürlük), Dekanlıklar 2396000.0
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP2.9 Bilimsel proje ve lisansüstü tezlerden atıf dizinlerinde yer alan dergilerde yayın üretilmesi PP2.1 Bilgi Üretimi Süreci A2.H2 PG2.2.1
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Makale yazma eğitimleri düzenlemek 50 01.01.2020 01.12.2020 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ, MYO/YO (Müdürlük), Dekanlıklar 21113000.0
Dergiler hakkında bilgilendirme yapmak 20 01.01.2020 01.12.2020 MYO/YO (Müdürlük), Dekanlıklar 21113000.0
Projelerden bilimsel yayın üretimini teşvik edici çalışmalar yapmak. 30 01.01.2020 01.12.2020 MYO/YO (Müdürlük), Dekanlıklar 21113000.0
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP2.10 Patent, faydalı model, ticari ürün sayını artırmak PP2.2 Bilgi Transferi Süreci A2.H2 PG2.2.4, PG2.2.3, PG2.2.5
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Patent/faydalı model/tasarım hakkında bölüm düzeyinde farkındalık çalışmalarının düzenlenmesi ve düzenlenecek toplantılar ile iyi uygulama örneklerinin akademisyenlerle buluşturulması 20 01.01.2020 01.12.2020 MYO/YO (Müdürlük), Dekanlıklar 2950000.0
Dış kaynak (TÜBİTAK vb.) kullanımı yoluyla birimlerde uluslararası araştırmacıların çalışmasının yaygınlaştırılması 40 01.01.2020 01.12.2020 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ, MYO/YO (Müdürlük), Dekanlıklar 2950000.0
Paydaş işbirliği ile (TEYDEB, vb.) yürütülecek proje sayısını artırmak 40 01.01.2020 01.12.2020 MYO/YO (Müdürlük), Dekanlıklar 2950000.0
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP2.11 OMÜ adresli atıf sayısını artırmak PP2.2 Bilgi Transferi Süreci A2.H2 PG2.2.2
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Makale ve diğer akademik yayınlarda OMÜ adresinin doğru bir şeklide kullanımı için bilgilendirme toplantısı düzenlemek 30 01.01.2020 01.12.2020 MYO/YO (Müdürlük), KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI, Dekanlıklar 333000.0
OMÜ adresli eserlere ulaşmayı sağlayacak arama motoru oluşturulması ve web sayfasında ulaşılır kılınması 30 01.01.2020 01.12.2020 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ, BİLGİSAYAR ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ/ 333000.0
Akademisyenlerin nitelikli dergilerde (Q1, Q2) yayın yapmaya teşvik edilmesi. 20 01.01.2020 01.12.2020 MYO/YO (Müdürlük), Dekanlıklar 333000.0
Yayınlanan makalelerin etki faktörü yüksek nitelikli dergilerde yayınlanmasını teşvik etmek 20 01.01.2020 01.12.2020 MYO/YO (Müdürlük), Dekanlıklar 333000.0
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP2.12 Konu uzmanlığı olan enstitülerin kurulması PP2.2 Bilgi Transferi Süreci A2.H3 PG2.3.1
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Enstitü kurulum işlemleri için başvuru dosyalarının hazırlanması ve YÖK’e teklif edilmesi 60 01.01.2020 01.12.2020 Araştırma, Geliştirme ve Bilgi Transferi Ana Süreci Koordinatörü
Enstitü kurulacak alanların belirlenmesi 40 01.01.2020 01.12.2020 Araştırma, Geliştirme ve Bilgi Transferi Ana Süreci Koordinatörü
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP2.13 Deneysel çalışmaların kalite ve güvenliğinin artırılması PP2.2 Bilgi Transferi Süreci A2.H3 PG2.3.2
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Labatuvarlarda kullanılan cihazların kalibrasyon çalışmalarının tamamlanması 50 01.01.2020 01.12.2020 MYO/YO (Müdürlük), Dekanlıklar 314000.0
Belirlenen araştırma ve hizmet laboratuvarlarının kalite normlarına ve standartlara uygun hale getirilmesi 50 01.01.2020 01.12.2020 Bilgi Üretimi Süreci Koordinatörü 314000.0
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP2.14 Akademik personelin Teknopark’ta ve TTO’daki faaliyet sayısını artırmak PP2.2 Bilgi Transferi Süreci A2.H3 PG2.3.2
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Teknopark ve TTO tanıtım faaliyetlerinin bütün akademik birimlerde gerçekleştirilmesi 20 01.01.2020 01.12.2020 TEKNOPARK, TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
Akademik girişimcilik eğitimlerinin yapılması 30 01.01.2020 01.12.2020 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ, MYO/YO (Müdürlük), Dekanlıklar
Potansiyel işbirliklerinin harekete geçirmek için şehir/sanayi vb. aktörler ile akademisyenlerin odak grup toplantılarıyla bir araya getirilmesi 50 01.01.2020 01.12.2020 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ, MYO/YO (Müdürlük), Dekanlıklar
SP3 TOPLUMA HİZMETTE NİTELİĞİ ARTTIRMAK
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP3.15 Topluma sunulan sanatsal ürün/performans sayısını artırmak PP5.3 Paydaş İlişkileri Süreci A3.H1 PG3.1.5
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Üniversitenin modern bir sergi salonuna kavuşturulması 40 01.01.2020 01.12.2020 REKTÖRLÜK/ 9383500.0
Akademisyenlerin sanatsal ürün üretimine ve performans hazırlığına ayırdığı süreyi artırmak 20 01.01.2020 01.12.2020 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/, EĞİTİM FAKÜLTESİ/, DEVLET KONSERVATUVARI/ 9383500.0
Üniversitenin modern bir konser salonuna kavuşturulması (ses düzeni, sahne, kulis v.b bakımından üstün nitelikli) 20 01.01.2020 01.12.2020 REKTÖRLÜK/ 9383500.0
Öğrenci etkinliklerine toplumun bütün kesimlerinin katılımının sağlanması 20 01.01.2020 01.12.2020 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/, EĞİTİM FAKÜLTESİ/, DEVLET KONSERVATUVARI/ 9383500.0
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP3.16 Paydaşların OMÜ ürün ve hizmetlerinden memnuniyet düzeyini artırmak PP5.3 Paydaş İlişkileri Süreci A3.H2 PG3.2.4, PG3.2.5, PG3.2.3, PG3.2.2
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
OMÜ ürün ve hizmetlerini geri bildirimlere göre düzenlemek 60 01.01.2020 01.12.2020 MYO/YO (Müdürlük), Dekanlıklar, Daire Başkanlığı 1895000.0
OMÜ Personelinin kalite konusunda eğitimlere katılmasını sağlamak 40 01.01.2020 01.12.2020 MYO/YO (Müdürlük), Dekanlıklar, Daire Başkanlığı 1895000.0
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP3.17 Toplumda kültürel ve sanatsal duyarlılığı artırmak ve kentleşme bilinci oluşturmak PP5.3 Paydaş İlişkileri Süreci A3.H3 PG3.3.4
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Kentleşme bilinci konusunda yapılan araştırmaların sayısını artırmak 30 01.01.2020 01.12.2020 PROJE YÖNETİM OFİSİ, MYO/YO (Müdürlük), Dekanlıklar 24211000.0
Kentleşme bilinci konusunda farkındalık çalışmaları yapmak 30 01.01.2020 01.12.2020 PROJE YÖNETİM OFİSİ, MYO/YO (Müdürlük), Dekanlıklar 24211000.0
Toplumsal katılımlı kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek 40 01.01.2020 01.12.2020 MYO/YO (Müdürlük), Dekanlıklar 24211000.0
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP3.18 Toplumla etkileşimin kalitesini artıracak uzmanların sayısını artırmak ve birimler geliştirmek PP5.3 Paydaş İlişkileri Süreci A3.H3 PG3.3.5
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Topluma doğrudan etkileşim kurmakla görevli personel sayısını artırmak 40 01.01.2020 01.12.2020 GENEL SEKRETERLİK 9392000.0
Toplumla etkileşimin kalitesini artıracak faaliyetler düzenlemek 40 01.01.2020 01.12.2020 MYO/YO (Müdürlük), Dekanlıklar 9392000.0
Toplumla etkileşim içinde olan personelin eğitimler yoluyla motivasyonunu artırmak 20 01.01.2020 01.12.2020 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI, GENEL SEKRETERLİK 9392000.0
SP4 PAYDAŞ İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK VE NİTELİĞİNİ ARTIRMAK
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP4.19 Olumlu bir kurum kültürü oluşturmak PP5.3 Paydaş İlişkileri Süreci A4.H1 PG4.1.2, PG4.1.3, PG4.1.4, PG4.1.5, PG4.1.1
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Kurum kültürü oluşturmak için benimsenecek yaklaşımı belirlemek 20 01.01.2020 01.12.2020 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ, Kalite Komisyonu 488000.0
Kurum kültürü geliştirme faaliyetlerini uygulamak 50 01.01.2020 01.12.2020 GENEL SEKRETERLİK 488000.0
Kurum kültürü oluşturmak için yapılacak faaliyetleri belirlemek 30 01.01.2020 01.12.2020 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ, Kurum Kültürü Komisyonu 488000.0
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP4.20 Üniversite-özel sektör işbirliği ile üretilmiş patent/ticari ürün sayısını artırmak PP5.3 Paydaş İlişkileri Süreci A4.H2 PG4.2.4
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Patent ve ticari ürün elde edilmesinde kullanılabilecek dış kaynaklar hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlemek 20 01.01.2020 01.12.2020 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ 780000.0
Üniversite sektör işbirliğini güçlendirmek için tarafların bir araya geleceği etkinlikler düzenlemek 40 01.01.2020 01.12.2020 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ 780000.0
Üniversite sektör işbirliğini sağlayacak çalışma grupları oluşturmak 40 01.01.2020 01.12.2020 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ, REKTÖRLÜK/ 780000.0
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP4.21 Özel sektör/kamu işbirliği ile yapılan ar-ge çalışması sayısını artırmak PP5.3 Paydaş İlişkileri Süreci A4.H2 PG4.2.2, PG4.2.3
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Çalışma gruplarının kamu ile iletişim kanallarını oluşturması ve çalışma konularının belirlenmesi 30 01.01.2020 01.12.2020 ÇALIŞMA GRUPLARI 450000.0
Üniversite kamu işbirliği konusunda faaliyet gösterecek çalışma grupları kurulması 20 01.01.2020 01.12.2020 Kalite Komisyonu, KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ 450000.0
Belirlenen konularda AR-GE projeleri hazırlamak 50 01.01.2020 01.12.2020 MYO/YO (Müdürlük), Dekanlıklar 450000.0
SP5 ULUSLARARASILAŞMAYI GELİŞTİRMEK
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP5.22 Yurtdışı üniversitelerle işbirliği sayısının artırılması ve uluslararası düzeyde ortak diploma ve sertifikasyon programları yürütmek PP1.1 Eğitim ve Öğretim Planlama Süreci A5.H1 PG5.1.2, PG5.1.3, PG5.1.4, PG5.1.5
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Yurt dışı üniversitelerle işbirliği sayısını artırmak 50 01.01.2020 01.12.2020 ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ
Yurt dışı üniversitelerle ortak diploma programı yürütebilecek potansiyel bölümlerin belirlenmesi ve bu bölümlerin çalışmalara başlaması 20 01.01.2020 01.12.2020 ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ
Yurt dışı üniversitelerle ortak sertifikasyon programı yürütecek birimlerin tespiti ve çalışmalar başlanması 30 01.01.2020 01.12.2020 ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP5.23 Akademik kadronun yabancı dil yetkinliğini geliştirmek PP4.3 İnsan Kaynakları Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Akademik personelin yabancı dil yetkinliğini artırıcı faaliyetler (eğitim programları, online sertifikasyon v.b.) düzenlemek 100 01.01.2020 01.12.2020 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU/
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP5.24 Değişim programlarından yararlanan öğrenci sayısını artırmak PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Değişim programları için yapılan proje sayısının artırılması 50 01.01.2020 01.12.2020 ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ, MYO/YO (Müdürlük), Dekanlıklar
Erasmusu kazanan öğrencilere yoğunlaştırılmış yabancı dil dersi verilmesi 25 01.01.2020 01.12.2020 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU/
Erasmus fırsatlarının öğrencilere aktarılması ve birimlerdeki erasmus temsilcilerinin yetkinliklerinin gözden geçirilmesi 25 01.01.2020 01.12.2020 ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ, MYO/YO (Müdürlük), Dekanlıklar
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP5.25 OMÜ’nün alt yapısının uluslararasılaşma politikasına uyumlu olacak şekilde geliştirilmesi PP1.1 Eğitim ve Öğretim Planlama Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Akademik ve idari birimlerin uluslararasılaşma hedeflerine ulaşmayı engelleyen alt yapı (fiziki, bilişsel, eğitim-öğretim v.b.) eksiklerinin belirlenmesi 40 01.01.2020 01.12.2020 ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ
Akademik ve idari birimlerde uluslararasılaşmayı engelleyen alt yapı eksiklerinin giderilmesi. 60 01.01.2020 01.12.2020 YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ, ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, MYO/YO (Müdürlük), Dekanlıklar
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP5.26 Uluslararası işbirliğiyle yürütülen proje sayısının ve bütçesinin artırılması PP2.1 Bilgi Üretimi Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Uluslararası proje finansmanı konusunda bilgilendirme toplantıları yapmak 30 01.01.2020 01.12.2020 ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ, TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ, PROJE YÖNETİM OFİSİ
Uluslararası proje örneklerinin akademisyenlerle paylaşılması 30 01.01.2020 01.12.2020 ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ, PROJE YÖNETİM OFİSİ
Öğretim üyelerinin proje fikirlerinin tartışıldığı platformlara ve veri tabanlarına üye olmasını teşvik etmek 40 01.01.2020 01.12.2020 MYO/YO (Müdürlük), Dekanlıklar
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP5.27 Öğretim üyelerinin yurt dışına çıkışlarının desteklenmesi PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Üniversitenin sağladığı yurt dışı desteklere ulaşımı kolaylaştırmak 50 01.01.2020 01.12.2020 PROJE YÖNETİM OFİSİ
Yurt dışı seyahatleri için kullanılabilecek üniversite dışı kaynaklar hakkında bilgilendirme toplantıları yapmak 50 01.01.2020 01.12.2020 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP5.28 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısının artırılması PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının getirilmesinde kullanılacak fonlara ait bilgilendirme toplantıları yapılması 40 01.01.2020 01.12.2020 MYO/YO (Müdürlük), Dekanlıklar
TÜBİTAK vb. fonlarla getirilen yurt dışı araştırmacı sayısının artırılması 60 01.01.2020 01.12.2020 MYO/YO (Müdürlük), Dekanlıklar
KD6 OMÜ MEZUNLARI İLE İLİŞKİLERİN İSTENİLEN DÜZEYDE OLMAMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD6.29 Mezunlarla ilişkilerin güçlendirilmesi PP5.1 Kurumsal Yönetim Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Akademik birimlerin mezunlarını izleyeceği kendine özgü sistem kurması 25 01.01.2020 01.12.2020 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Program düzeyinde mezunlar için her yıl düzenli olarak mesleki güncelleme eğitimi programları düzenlenmesi 40 01.01.2020 01.12.2020 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Enstitü Müdürlükleri
Mezunlar için sosyal kültürel aktiviteler düzenlenmesi 15 01.01.2020 01.12.2020 MEZUNLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Mezunlar ile ortak yürütülebilecek projelerin üretilmesi 20 01.01.2020 01.12.2020 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Enstitü Müdürlükleri
KD9 KURUMSAL GELİŞİMİMİZDE YEREL YÖNETİMLER, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ, İLGİLİ BAKANLIKLAR VB PAYDAŞLARIN KATKISININ İSTENİLEN SEVİYEDE OLMAMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD9.30 Dış paydaşlarla etkileşimin artırılması PP5.2 Kalite Yönetimi Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
OMÜ stratejik yöneliminin dış paydaşlarla paylaşılması 20 01.01.2020 01.12.2020 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ, Kalite Komisyonu
Yerel yönetim ve STK ziyaretleriyle iletişimin güçlendirilmesi 40 01.01.2020 01.12.2020 GENEL SEKRETERLİK
Kurumsal kaynak paylaşımı için kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yapılması 40 01.01.2020 01.12.2020 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
KD12 BAZI ÖĞRETİM ELEMANLARININ DERS YÜKLERİNİN FAZLA OLMASI NEDENİYLE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE YETERİNCE ZAMAN AYIRAMAMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD12.32 Yeterli öğretim elemanı olan bölümlerde öğretim elemanlarının araştırma faaliyetleri dışındaki yüklerinin olanaklar çerçevesinde azaltılması PP2.1 Bilgi Üretimi Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Akademik Birimlerin öğretim elemanlarına araştırma hedefi koyması 50 01.01.2020 01.03.2020 BÖLÜM BAŞKANLIKLARI
Araştırma hedefleri doğrultusunda çalışan öğretim elemanlarının yüklerinin (idari, ders yükü) olanaklar çerçevesinde azaltılması 50 01.04.2020 01.12.2020 Dekanlıklar, BÖLÜM BAŞKANLIKLARI
KD13 DIŞ KAYNAKLI PROJE SAYISININ YETERLİ DÜZEYDE OLMAMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD13.33 Uygulamalı proje yazma eğitimlerinin düzenlenmesi ve öğretim üyelerinin projelere ayırdığı zamanın artırılması PP2.1 Bilgi Üretimi Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Akademik personele ve lisansüstü öğrencilerine yönelik proje yazma eğitimlerinin verilmesi 20 01.01.2020 01.12.2020 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ, SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ/, PROJE YÖNETİM OFİSİ
OMÜ'ye yeni atanacak öğretim üyelerinin proje yazma eğitimine katıldığının belgelendirilmesi şartının hayata geçirilmesi 20 01.01.2020 01.12.2020 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI, İLGİLİ REKTÖR YARDIMCISI
Dış kaynaklı proje yürütmemiş öğretim üyelerinin bölüm bazında tespit edilmesi ve proje yazma eğitimlerine katılımlarının sağlanması 15 01.01.2020 01.12.2020 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ, PROJE YÖNETİM OFİSİ
Öncelikli araştırma alanlarında dış kaynaklı proje teklif hazırlayan öğretim elemanlarının ders yükünün dengelenmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve takibinin sağlanması 15 01.01.2020 01.12.2020 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, BÖLÜM BAŞKANLIKLARI
Öğretim elemanlarımızın ulusal ve uluslararası araştırmacılarla etkileşimini artıracak aktivitelerin (vaka takdimi, proje olgunlaştırma toplantıları, tecrübe paylaşım toplantıları, yabancı araştırmacıların akademik birimlerde tam zamanlı yada kısmi zamanlı çalışmasını sağlamak) yapılması 30 01.01.2020 01.12.2020 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ, PROJE YÖNETİM OFİSİ
KD14 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNDEN ÇIKAN YAYIN/PATENT/FAYDALI MODEL SAYISININ YETERSİZ OLMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD14.34 Araştırma planlama aşamasında toplumsal sorunlara odaklanılması ve araştırma projelerinden üretilen yayın/faydalı model/patent vb. sayısının artırılması PP2.2 Bilgi Transferi Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Lisansüstü tezlerin patent potansiyeline ilişkin jüri ve danışman görüşünün standart formlara dâhil edilmesi 5 01.01.2020 01.12.2020 Enstitü Müdürlükleri
Toplumsal bir sorunun çözümüne odaklanan lisansüstü tez projelerine olan desteğin artırılması 10 01.01.2020 01.12.2020 PROJE YÖNETİM OFİSİ
Her türlü ar ge faaliyetlerinin bölüm düzeyinde görünürlüğünü artıracak mekanizmaların geliştirilmesi (web sayfalarında vb.) 10 01.01.2020 01.12.2020 PROJE YÖNETİM OFİSİ, BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Daha önce BAP desteği ile yürütülmüş projelerden yayına veya patent/faydalı model/tasarım gibi ürüne dönüşmeyen proje sahiplerinin durumunun BAP başvurularının değerlendirilmesi aşamasında dikkate alınması 15 01.01.2020 01.12.2020 PROJE YÖNETİM OFİSİ
Araştırma projelerinin çıktılarının ve üretilen OMÜ adresli yayınların izlenmesini sağlayan sistemin etkileştirilmesi 15 01.01.2020 01.12.2020 PROJE YÖNETİM OFİSİ, KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Toplum ihtiyaçlarını analiz edip, tarafları (akademisyen, paydaş vb.) bu konularda bir araya getirmek üzere çalışmalar yapacak bir komisyon oluşturulması 10 01.01.2020 01.12.2020 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Güncel temalar ile ilgili çalıştaylar, toplantılar vb. gibi etkinlikler düzenlenmesi 15 01.01.2020 01.12.2020 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ, PROJE YÖNETİM OFİSİ
Araştırma bulguları/fırsatları/faaliyetlerini kapsayan e-bülten çıkarılması ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması 10 01.01.2020 01.12.2020 PROJE YÖNETİM OFİSİ
Patent/faydalı model/tasarım potansiyeline sahip lisansüstü tezlerin sayısını artırıcı yönlendirme ve faaliyetlerde bulunmak üzere her bir enstitüde komisyon kurulması ve faaliyete geçirilmesi 10 01.01.2020 01.12.2020 Enstitü Müdürlükleri
KD15 DİSİPLİNLERARASI ARAŞTIRMA YAPMA EKOSİSTEMİNİN OLUŞMAMIŞ OLMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD15.35 Disiplinlerarası araştırma yapma ekosisteminin güçlendirilmesi PP2.1 Bilgi Üretimi Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Proje fikirlerinin tartışıldığı web portalının hazırlanması ve uygulamaya konulması 25 01.01.2020 01.12.2020 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ, BİLGİSAYAR ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ/
Ar-Ge eğitimlerinin çeşitlendirilerek sürdürülmesi (Proje yazma, Etik, Bilimsel Araştırma Yöntemleri vb.) 25 01.01.2020 01.12.2020 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ, KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Öncelikli araştırma alanları ile ilgili disiplinlerarası araştırmacıların katılacağı tematik toplantıların düzenli olarak organize edilmesi 25 01.01.2020 01.12.2020 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ, KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Araştırma ortağı aramayı kolaylaştıran bir sistemin oluşturulması 25 01.01.2020 01.12.2020 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ, KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ, BİLGİSAYAR ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ/
KD17 AKADEMİK GİRİŞİMCİ SAYISININ AZ OLMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD17.36 Akademik girişimciliğin güçlendirilmesi PP2.2 Bilgi Transferi Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Akademik yükselmelerde akademik girişimciliği özendirecek mekanizmaların geliştirilmesi ve uygulamaya aktarılması 50 01.01.2020 01.12.2020 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI, İLGİLİ REKTÖR YARDIMCISI
Akademik girişimcilik eğitimlerinin ve deneyim paylaşımlarının yaygınlaştırılması 50 01.01.2020 01.12.2020 TEKNOPARK, TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ, MYO/YO (Müdürlük), Dekanlıklar
İK21 ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK HAKKINDA BİLGİLENDİRMENİN YETERSİZLİĞİ
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
İK21.63 Personel davranışını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesini sağlamak PP5.1 Kurumsal Yönetim Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Etik değerler konusunda hizmet içi eğitim verilerek personelin etik ilkelere uyumu ve bilincinin artırılması 50 01.01.2020 01.12.2020 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, İdari Birimler
İç kontrol sistemi ve işleyişine ilişkin toplantılar düzenlemek 20 01.01.2020 01.12.2020 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI, PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
UZEM alt yapısı kullanılarak etik eğitimlerinin verilmesi 30 01.01.2020 01.12.2020 UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ/, KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
KD26 ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANS ÜSTÜ DÜZEYDE PROGRAM DEĞERLENDİRMENİN YAPILAMIYOR OLMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD26.31 Programları akreditasyona hazır hale getirmek için OMÜ'ye özgü iç değerlendirme sistemini kurmak PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Program öz değerlendirme uygulamasının diğer akademik birimlere yaygınlaştırılması. 25 01.10.2020 01.12.2020 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Öz değerlendirme modelini geliştirmek 25 01.01.2020 01.04.2020 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Pilot olarak seçilmiş akademik birimlerin öz değerlendirmeye tabi tutulması 50 01.05.2020 01.09.2020 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
KD27 AKRAN DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN YETERLİ DÜZEYDE OLMAMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD27.37 Akran değerlendirme sistemini geliştirmek ve etkinleştirmek PP5.2 Kalite Yönetimi Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Akran değerlendirme yaklaşımı çerçevesinde yapılacak faaliyetleri belirlemek 30 01.04.2020 01.05.2020 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ, Kalite Komisyonu, Akran Değerlendirme Komisyonu
Oluşturulacak komisyonun Akran değerlendirmesi yaklaşımını belirlemesi 20 01.01.2020 01.04.2020 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ, Kalite Komisyonu, Akran Değerlendirme Komisyonu
Akran değerlendirme sistemini uygulamaya aktarmak 50 01.06.2020 01.12.2020 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
KD28 YÖNETİCİLERİN LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN İZLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ UYGULAMALARIN İSTENİLEN DÜZEYDE OLMAMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD28.38 Lider yetkinliklerini izleme uygulamalarını bütünleştirmek PP5.2 Kalite Yönetimi Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Geliştirilen lider yetkinliği izleme sisteminin uygulamaya aktarılması 50 01.07.2020 01.12.2020 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Lider yetkinlik izleme sisteminin revize edilmesi 50 01.01.2020 30.06.2020 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD28.39 Lider yetkinliklerini geliştirmek PP5.2 Kalite Yönetimi Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Lider yetkinlik izleme sistemine dayalı eğitim programları tasarlamak 50 01.01.2020 01.06.2020 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI, KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Lider eğitim programlarını uygulamak 50 01.07.2020 01.12.2020 SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ/
KD29 KALİTE KOMİSYONUNUN DIŞ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİNİN YETERLİ DÜZEYDE OLMAMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD29.40 Kalite komisyonu dış paydaş etkileşiminin niteliğinin artırılması PP5.2 Kalite Yönetimi Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Kalite komisyonu çalışmaları hakkında paydaş görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesi 50 01.01.2020 01.12.2020 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Kalite komisyonu toplantılarını dış paydaşlarla birlikte yapmak 50 01.01.2020 01.12.2020 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
KD30 KALİTE KÜLTÜRÜNÜ ÖLÇMEK VE İZLEMEK İÇİN KULLANILAN YÖNTEMLERİN BÜTÜNLEŞTİRİLEMEMİŞ OLMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD30.41 Kalite kültüründe mevcut durumun saptanması ve kalite kültürünü geliştirmek PP5.2 Kalite Yönetimi Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
OMÜ'de kalite kültürü açısından mevcut durumun saptanması 30 01.01.2020 01.12.2020 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
OMÜ'de kalite kültürünü ölçmek ve izlemek için kullanılan yöntemlerin bütünleştirilmesi 70 01.05.2020 01.12.2020 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
KD31 LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNÜN İSTENEN SEVİYEDE OLMAMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD31.42 Yabancı dilde lisansüstü program sayısını artırmak PP1.1 Eğitim ve Öğretim Planlama Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Yabancı dil yeterliliğine sahip birbirine yakın alanlarda çalışan öğretim üyelerinin biraraya getirilmesi 20 01.01.2020 01.04.2020 Enstitü Müdürlükleri
Program açma dosyasının hazırlanması ve teklif edilmesi 50 01.05.2020 01.12.2020 Tüm Bölümler, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Enstitü Müdürlükleri
Yabancı dilde lisansüstü programlar hakkında öğretim elemanlarına bilgilendirme yapmak ve teşvik etmek. 30 01.01.2020 01.04.2020 Enstitü Müdürlükleri
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD31.43 Lisansüstü programların Uluslararası tanınırlığını artırmak PP1.1 Eğitim ve Öğretim Planlama Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Uluslararası düzeyde lisansüstü eğitim programlarının tanıtımını sağlayacak etkinlikler (fuarlara katılım, sosyal medya, video v.b.) yapmak 30 01.01.2020 01.12.2020 UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ/, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ, Enstitü Müdürlükleri
Lisansüstü programlarımızın mezuniyet belgelerinin uluslararası geçerliliğini sağlayacak çalışmalar (diploma eki almak, Uluslararası Akreditasyon v.b.) yapmak. 40 01.01.2020 01.12.2020 UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ/, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ, Enstitü Müdürlükleri
Lisansüstü öğrencilerin tanıtımında mevcut uluslararası öğrencilerimizle ortak çalışmalar yapmak. 30 01.01.2020 01.12.2020 ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ, Enstitü Müdürlükleri
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD31.44 Özel protokoller ve benzeri yaklaşımlarla lisansüstü öğrencilerin üniversitemiz programlarına ulaşımını kolaylaştırmak. PP1.1 Eğitim ve Öğretim Planlama Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Öğrenciliği kesinleşmemiş uluslararası öğrencilerin TÖMER'de Türkçe eğitimini almalarını sağlayacak düzenlemeleri yapmak. 30 01.01.2020 01.12.2020 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ/
Uluslararası ortak lisansüstü programlar oluşturmak. 70 01.01.2020 01.12.2020 Enstitü Müdürlükleri
KD32 YAŞAM BOYU EĞİTİMİN NİTELİĞİNİN VE TANINIRLIĞININ İSTENİLEN DÜZEYDE OLMAMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD32.45 Yaşam boyu eğitim programlarının TYYÇ'ye uyumunu sağlamak. PP3.4 Yaşam Boyu Eğitim Hizmetleri Sunumu Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Gerçekleştirilecek yaşam boyu eğitim programlarının TYYÇ'ye uygunluğunu sağlayacak faaliyetleri yapmak. 100 01.01.2020 01.12.2020 UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ/, SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ/
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD32.46 Yaşam boyu eğitim programlarının tanıtılması. PP3.4 Yaşam Boyu Eğitim Hizmetleri Sunumu Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Yaşam boyu eğitim programlarımızın Uluslararası geçerliliğini sağlamak için yapılması gereken faaliyetleri belirlemek. 30 01.01.2020 01.12.2020 UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ/, SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ/
Yaşam boyu eğitim programlarının Uluslararası geçerliliğini sağlayacak faaliyetleri mevcut sertifikasyon programları için uygulamak 70 01.01.2020 01.12.2020 UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ/, SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ/
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD32.47 Yaşam boyu eğitim programlarının tanıtılması PP3.4 Yaşam Boyu Eğitim Hizmetleri Sunumu Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Yaşam boyu eğitim programları için tanıtım faaliyetlerini (Fuar, Sosyal Medya, video v.b.) belirlemek ve düzenlemek. 100 01.01.2020 01.12.2020 UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ/, SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ/
KD33 PROGRAM ÇIKTILARINA ULAŞMA DÜZEYİNİN ETKİN BİR ŞEKİLDE İZLENEMİYOR OLMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD33.48 Program çıktılarına ulaşma durumunun izlenmesi ve değerlendirilmesi PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Program çıktılarına ulaşma durumunu izleyecek yazılımın geliştirilmesi 40 01.01.2020 01.08.2020 BİLGİSAYAR ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ/
Program çıktılarına ulaşma durumunu izleyecek ölçme ve değerlendirme sistemin oluşturulması 20 01.01.2020 01.04.2020 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Program çıktılarına ulaşma durumunu izleyecek sistemin pilot uygulamasının gerçekleştirilmesi 30 01.01.2020 01.12.2020 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU/, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/, KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ/, BİLGİSAYAR ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ/
Akademik birimlerde eğitim öğretim ile ilişkili komisyonların faaliyetlerinin etkinleştirilmesi 10 01.01.2020 01.12.2020 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Enstitü Müdürlükleri
KD34 YABANCI DİLDE PROGRAM SAYISININ YETERLİ DÜZEYDE OLMAMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD34.49 Yabancı dilde program sayısını artırmak PP1.1 Eğitim ve Öğretim Planlama Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Program açma dosyasının hazırlanması ve teklif edilmesi 50 01.01.2020 01.12.2020 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Enstitü Müdürlükleri
Program açmak için yabancı dil yeterliğini sağlayamamış akademik birimleri biraraya getirerek yabancı dilde ortak program açmaya teşvik etmek. 25 01.01.2020 01.12.2020 EĞİTİM ÖĞRETİM SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ
Yabancı dilde programlar hakkında öğretim elemanlarına bilgilendirme yapmak ve teşvik etmek 25 01.01.2020 01.12.2020 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Enstitü Müdürlükleri
KD35 EĞİTİM ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİ UYGULAMALARIN İSTENEN DÜZEYDE OLMAMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD35.50 Üniversite İçi veya dışında varolan iyi uygulama örneklerinin akdemik birimlerde yaygınlaştırılması PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Akademik birim eğitim öğretim komisyonlarının her yarıyıl eğitim öğretimde iyi uygulama örneklerini tespit edilmesi 25 01.01.2020 01.12.2020 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Enstitü Müdürlükleri
Üniversite içi ve dışında varolan iyi uygulama örneklerinin uygulanması ve yaygınlaştırılması 50 01.01.2020 01.12.2020 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Enstitü Müdürlükleri
Üniversite dışında varolan iyi uygulama örneklerinin tespiti 25 01.01.2020 01.12.2020 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ, Eğitim Öğretim Alt Komisyonu
KD36 ÖĞRENCİLERİN SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE KATILIMININ YETERLİ DÜZEYDE OLMAMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD36.51 Öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katılımlarının teşvik edilmesi PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Öğrenci toplulukların sosyal sorumluluk projelerine entegrasyonunun sağlanması 30 01.01.2020 01.06.2020 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, İDARİ VE DESTEK SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ
Öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katılımının öğretim planlarına kredi olarak yansıtılabilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak. 30 01.01.2020 01.06.2020 EĞİTİM ÖĞRETİM SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ
Sosyal sorumluluk projelerinin gerekliliği konusunda öğrencilere yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinin yapılması 20 01.01.2020 01.12.2020 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Enstitü Müdürlükleri
Topluma hizmet derslerinin sosyal sorumluluk projesine dönüştürülerek yürütülmesinin sağlanması 20 01.01.2020 01.09.2020 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/, EĞİTİM FAKÜLTESİ/
KD37 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ SONUÇLARININ DIŞ PAYDAŞLARLA İSTENİLEN DÜZEYDE DEĞERLENDİRİLEMEMESİ VE ÖNLEM ALINMAMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD37.52 Araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonuçlarının değerlendirilmesi sürecine dış paydaşın katılımının teşvik edilmesi PP2.3 Proje Yönetimi Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
AR-GE Proje sonuçları hakkında paydaş görüşlerinin düzenli olarak alınması ve değerlendirilmesi 30 01.01.2020 01.12.2020 PROJE YÖNETİM OFİSİ
Proje hazırlığında ve sürecinde paydaş katılımının sağlanması veya proje tamamlandığında sonuçlarının ilgililerle paylaşılması 50 01.01.2020 01.12.2020 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Araştırma Merkezleri
BAP Proje süreçlerinde dış paydaşların değerlendirici olarak katılmasının sağlanması 20 01.01.2020 01.12.2020 PROJE YÖNETİM OFİSİ
KD38 MİSAFİR ARAŞTIRMACILARA İLİŞKİN SÜREÇLERİN BÜTÜNCÜL OLARAK TANIMLANMAMIŞ OLMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD38.53 Misafir araştırmacı sürecinin tanımlanması ve prosedürün hazırlanması PP5.2 Kalite Yönetimi Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Misafir araştırmacı sürecinin tanımlayacak ve prosedürünü hazırlayacak komisyonun oluşturulması 10 01.01.2020 01.03.2020 Kalite Komisyonu, KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Misafir araştımacı prosedürünün hazırlanması 50 01.04.2020 01.06.2020 Misafir Araştırmacı Komisyonu, KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Misafir araştırmacı prosedürün uygulamaya koyulması 40 01.07.2020 01.12.2020 Bilgi Üretimi Süreci Koordinatörü
KD39 ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE ARAŞTIRMA AĞLARINA KATILIMIN YETERLİ DÜZEYDE OLMAMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD39.54 Ulusal ve uluslararası araştırma ağlarına katılımın teşvik edilmesi PP2.1 Bilgi Üretimi Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Öğretim elemanlarımızın araştırma ağları ve ar-ge hakem havuzları hakkında bilgilendirilmesi 30 01.01.2020 01.12.2020 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
Öğretim elemanlarının uluslararası araştırma havuzları ve ar-ge hakem havuzlarına katılımının sağlanması 50 01.01.2020 01.12.2020 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Araştırma Merkezleri
Öğretim elemanlarının araştırma ağlarına katılım düzeyinin izlenmesi 20 01.01.2020 01.12.2020 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Araştırma Merkezleri
KD40 OMÜ’NÜN ARAŞTIRMALARININ GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜN İSTENİLEN DÜZEYDE OLMAMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD40.55 Araştırma bilgileri ve sonuçlarının görünürlüğünün sağlanması PP2.2 Bilgi Transferi Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Araştırma bilgilerinin ve sonuçlarının akademik birim web sayfalarında, sosyal medya v.b. ortamlarda görünür hale getirilmesi 60 01.01.2020 01.12.2020 PROJE YÖNETİM OFİSİ, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Araştırma Merkezleri
Araştırmaların yerel ve bölgesel toplumsal sorunlara odaklanmasını sağlamak 40 01.01.2020 01.12.2020 PROJE YÖNETİM OFİSİ, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Araştırma Merkezleri
KD41 ARAŞTIRMA İLE EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YETERLİ DÜZEYDE OLMAMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD41.56 Araştırma ile eğitim-öğretim süreçleri arasındaki ilişkilerin güçlenmesi PP2.3 Proje Yönetimi Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin bursiyer olarak projelerde çalışmasının teşviki 20 01.01.2020 01.12.2020 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Araştırma Merkezleri
Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin ulusal ve uluslararası fon kaynakları (TÜBİTAK, AB v.b.) hakkında bilgilendirilmesi 20 01.01.2020 01.12.2020 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Enstitü Müdürlükleri
Lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik uygulamalı proje yazma eğitimlerinin gerçekleştirilmesi 30 01.01.2020 01.12.2020 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
Doktora yeterliiğini almış lisansüstü öğrencilerin TÜBİTAK proje başvurusu yapmalarının teşvik edilmesi 30 01.01.2020 01.12.2020 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Araştırma Merkezleri
KD42 TOPLUMSAL KATKI FAALİYETLERİNİN PLANLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENMESİNDE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIMIN TAM OLARAK SAĞLANAMAMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD42.57 Toplumsal katkı çalışmalarını bütünleştirici sistem geliştirmek ve uygulamaya aktarmak PP5.3 Paydaş İlişkileri Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Toplumsal katkı çalışmalarını bütünleştirecek "Toplumsal Katkı Çalışmaları Yönetim Prosedürü"nün hazırlanması 50 01.01.2020 01.04.2020 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Toplumsal Katkı Yönetimi Prosedürünün uygulamaya aktarılması 50 01.05.2020 01.12.2020 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
KD43 OMÜ’YE ÖZGÜ TOPLUMSAL KATKI YÖNETİM MODELİNİN HAZIRLANMAMIŞ OLMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD43.58 OMÜ Toplumsal Katkı Yönetiminin Etkinleştirilmesi PP5.3 Paydaş İlişkileri Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
OMÜ'ye özgü toplumsal katkı yönetim modelinin geliştirilmesi 50 01.01.2020 01.06.2020 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Geliştirilen toplumsal katkı yönetim modelinin uygulamaya aktarılması 50 01.07.2020 01.12.2020 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
KD44 DIŞ KAYNAKLI SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİN İSTENİLEN SEVİYEDE OLMAMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD44.59 Toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için sosyal sorumluluk projeleri üretmek, uygulamak ve izlemek PP5.3 Paydaş İlişkileri Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Sosyal sorumluluk projelerinin odaklanacağı konuları güncellemek 20 01.01.2020 01.05.2020 Kalite Komisyonu, KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Sosyal sorunlarla ilgili farkındalık çalışmaları düzenlemek 30 01.01.2020 01.12.2020 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Araştırma Merkezleri
Belirlenen konularda sosyal sorumluluk projeleri hazırlamak ve uygulamak 50 01.06.2020 01.12.2020 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Araştırma Merkezleri
KD45 BİLGİ GÜVENLİĞİ VE ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİNE YÖNELİK FAALİYETLERİN ULUSAL VE ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN HALE GETİRİLMEMİŞ OLMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD45.60 Bilgi güvenliği standartlarına uyum çalışmalarının yapılması PP4.4 Bilişim Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Bilgi güvenliği çalışmalarını sürdürecek ekibin oluşturulması 15 01.01.2020 01.12.2020 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ, BİLGİSAYAR ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ/
Bilgi güvenliği çalışmaları için yol haritasını gösteren bir raporun hazırlanması 30 01.01.2020 01.12.2020 Bilgi Güvenliği Ekibi
Bilgi güvenliği standartları eğitimlerinin yapılması 20 01.01.2020 01.12.2020 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Bilgi güvenliğinin artırılması çalışmalarının gerçekleştirilmesi 35 01.01.2020 01.12.2020 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD45.61 Enerji yönetimi standartlarına uyum çalışmalarının yapılması PP5.1 Kurumsal Yönetim Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Enerji yönetimi çalışmaları için yol haritasını gösteren bir raporun hazırlanması 30 01.01.2020 01.12.2020 GENEL SEKRETERLİK
Enerji kullanım etkinliğinin artırılması çalışmalarının gerçekleştirilmesi 35 01.01.2020 01.12.2020 GENEL SEKRETERLİK
Enerji yönetimi standartları eğitimlerinin yapılması 20 01.01.2020 01.12.2020 GENEL SEKRETERLİK
Enerji yönetimi çalışmalarını sürdürecek ekibin oluşturulması 15 01.01.2020 01.12.2020 GENEL SEKRETERLİK
KD46 İŞ ANALİZİ GÜNCELLEMESİNİN YETERLİ DÜZEYDE OLMAMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD46.62 İş analizlerinin güncellenmesi PP5.1 Kurumsal Yönetim Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Sağlık Bilimleri Fakültesinde pilot iş analizi uygulamasının yapılması 50 01.01.2020 01.12.2020 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI, GENEL SEKRETERLİK
İş analizi sürecini yürütecek ekibin oluşturulması 25 01.01.2020 01.12.2020 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI, GENEL SEKRETERLİK
İş analizi çalışmalarının üniversite bütününe yayılması için uygun modelin geliştirilmesi 25 01.01.2020 01.12.2020 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI, GENEL SEKRETERLİK