2019 Yıllık Eylem Planı

SP1 EĞİTİM ÖĞRETİM ALANINI GÜÇLENDİRMEK
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP1.1 Ders notu, sunum vb. dokümanların digital ortama aktarılması ve OMÜ adresli kitap sayısının artırılması PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci A1.H1 PG1.1.1, PG1.1.2
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Ders notu, derse ilişkin doküman, sunum vb. dokümanların hazırlanması 20 01.01.2019 31.12.2019 Tüm Bölümler
Dokümanların digital ortama aktarılmasını sağlayacak alt yapının hazırlanması 20 01.01.2019 31.12.2019 BİLGİSAYAR ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ/ 2049000.0
OMÜ adresli kitapların yazılması 30 01.01.2019 31.12.2019 Tüm Bölümler
Ders kitabı, temel kitap, bilimsel kitap, çeviri kitabı yazmayı teşvik için BAP yönergesinde gerekli düzenlemelerin yapılması 10 01.01.2019 31.01.2019 PROJE YÖNETİM OFİSİ
Öğretim elemanlarına kitap yazma konusunda eğitim programları, deneyim paylaşımı vb toplantılar düzenlenmesi 20 01.01.2019 31.12.2019 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Enstitü Müdürlükleri
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP1.2 Özel gereksinimleri olan öğrencilerin (engelli, yabancı uyruklu vb) eğitim öğretim materyali ihtiyacını karşılamak PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci A1.H1 PG1.1.3, PG1.1.4
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Özel gereksinimli öğrenciler için eğitim öğretim materyali hazırlama konusunda çalışma yapacak komisyon oluşturulması 10 01.01.2019 30.04.2019 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Özel gereksinimli öğrenciler için eğitim öğretim materyallerinin hazırlanması 30 01.07.2019 31.12.2019 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ 951.0
Özel gereksinimli öğrenciler için eğitim öğretim materyali hazırlayacak öğretim elemanlarının belirlenmesi 10 01.04.2019 30.06.2019 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Hazırlanan eğitim öğretim materyallerinin paylaşımını sağlayacak alt yapının hazırlanması 30 01.01.2019 31.12.2019 BİLGİSAYAR ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ/, KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2000000.0
Görme engelliler için mobil uygulama yazılımının yapılması için proje hazırlanması 10 01.05.2019 31.12.2019 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Hazırlanan eğitim öğretim materyali hakkında bilgilendirme toplantıları yapılması 10 01.07.2019 31.12.2019 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP1.3 Yayın aboneliklerini (süreli, çevrimiçi vb.) artırmak PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci A1.H1 PG1.1.5
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Yayın aboneliklerinin yapılması/yenilenmesi 60 01.01.2019 31.12.2019 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2000000.0
Yayın aboneliklerinin kullanım analizlerinin yapılması 40 01.01.2019 31.12.2019 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP1.4 Mesleki uygulamaya dayalı eğitimi artırmak (işyeri eğitimi, sanayi uygulaması vb) PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci A1.H1, A1.H2 PG1.1.5, PG1.2.1
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
İşyeri eğitimi uygulayan program sayısını artırmak 30 01.01.2019 31.12.2019 Tüm Bölümler
Derse giren usta öğretici/uzman sayısını artırmak 20 01.01.2019 31.12.2019 Tüm Bölümler 64113500.0
Eğitim programlarında bulunan mevcut uygulamalı derslerin etkin yürütülmesinin sağlamak 20 01.01.2019 31.12.2019 Tüm Bölümler
Sanayi uygulaması yapan program sayısını artırmak 20 01.01.2019 31.12.2019 Tüm Bölümler
Uygulamalı derslerin kalitesini artırmak üzere eğitim öğretim alt yapısı ihtiyaçlarını birim düzeyinde belirlemek ve önceliklendirmek 10 01.01.2019 31.12.2019 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Enstitü Müdürlükleri 100000000.0
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP1.5 Akredite ve öncelikli alanlarda olan program sayısını artırmak PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Akredite program sayısını artırmak 60 01.01.2019 31.12.2019 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Enstitü Müdürlükleri 84000.0
Öncelikli alanlarda olan program sayısını artırmak 40 01.01.2019 31.12.2019 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Enstitü Müdürlükleri
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP1.6 Öğretim elemanlarının eğitim öğretim yetkinliklerinin arttırılması PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci A1.H2 PG1.2.4
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Eğitim öğretim performansı yüksek öğretim elemanlarının mesleki kurslara katılımını sağlamak 30 01.01.2019 31.12.2019 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Enstitü Müdürlükleri 50000000.0
Eğiticilerin eğitimi alan personelin ve konu uzmanlarının yardımıyla akademik birimlerde eğiticilerin eğitiminin her yıl düzenli yapılmasının sağlanması 50 01.01.2019 31.12.2019 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Enstitü Müdürlükleri 21999500.0
Eğiticilerin eğitimini verecek öğretim elemanları havuzu için öğretim elemanlarını yetiştirmek üzere proje hazırlamak ve uygulamak 20 01.01.2019 31.08.2019 EĞİTİM FAKÜLTESİ/ 50000000.0
SP2 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ALANINI GÜÇLENDİRMEK VE BİLGİ TRANSFERİNİ HIZLANDIRMAK
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP2.7 Öncelikli Alanlara Yönelik Proje Sayısının Artırılması PP2.1 Bilgi Üretimi Süreci A2.H1 PG2.1.1, PG2.1.3
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Akademik personelin öncelikli alanlara yönelmesi için bilgilendirme toplantıları düzenlemek 40 01.01.2019 31.12.2019 PROJE YÖNETİM OFİSİ 4489000.0
Öncelikli alanlara yönelik proje programları (Proje çağrıları vb.) uygulamak 20 01.01.2019 31.12.2019 PROJE YÖNETİM OFİSİ
100/2000 projesine dâhil program sayısını artırmak 40 01.01.2019 31.12.2019 Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP2.8 Kamu/Sanayi/Paydaş işbirliği ile yürütülen dış kaynaklı projelerin sayısının artırılması PP2.1 Bilgi Üretimi Süreci A2.H1 PG2.1.1, PG2.1.3
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Bölümde yürütülen bilimsel projelere ait bilgilerin ve sonuçların bölüm web sayfasından duyurulmasını sağlamak 30 01.01.2019 31.12.2019 Tüm Bölümler
Sektörel ihtiyaç analizi yapmak ve ihtiyaç önceliklerini akademik personel ile paylaşmak 40 01.01.2019 31.12.2019 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Enstitü Müdürlükleri 2000000.0
Akademik personel ile paydaşların katıldığı fikir üretme toplantıları düzenlemek 30 01.01.2019 31.12.2019 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Enstitü Müdürlükleri 161000.0
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP2.9 Bilimsel proje ve lisansüstü tezlerden atıf dizinlerinde yer alan dergilerde yayın üretilmesi PP2.1 Bilgi Üretimi Süreci A2.H2 PG2.2.1
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Makale yazma eğitimleri düzenlemek 50 01.01.2019 31.12.2019 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Enstitü Müdürlükleri 19040000.0
Lisansüstü tezlerden yayın üretme şartını mezuniyet ile ilişkilendirecek model geliştirmek 30 01.01.2019 31.12.2019 Enstitü Müdürlükleri
Dergiler hakkında bilgilendirme yapmak 20 01.01.2019 31.12.2019 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Enstitü Müdürlükleri
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP2.10 Patent, faydalı model, ticari ürün sayını artırmak PP2.2 Bilgi Transferi Süreci A2.H2 PG2.2.4, PG2.2.3, PG2.2.5
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Dış kaynak (TÜBİTAK vb.) kullanımı yoluyla birimlerde uluslararası araştırmacıların çalışmasının yaygınlaştırılması 40 01.01.2019 31.12.2019 Tüm Bölümler
Patent/faydalı model/tasarım hakkında bölüm düzeyinde farkındalık çalışmalarının düzenlenmesi ve düzenlenecek toplantılar ile iyi uygulama örneklerinin akademisyenlerle buluşturulması 20 01.01.2019 31.12.2019 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ, Tüm Bölümler
Paydaş işbirliği ile (TEYDEB, vb.) yürütülecek proje sayısını artırmak 40 01.01.2019 31.12.2019 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Enstitü Müdürlükleri 2660000.0
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP2.11 OMÜ adresli atıf sayısını artırmak PP2.2 Bilgi Transferi Süreci A2.H2 PG2.2.2
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
OMÜ adresli eserlere ulaşmayı sağlayacak arama motoru oluşturulması ve web sayfasında ulaşılır kılınması 30 01.01.2019 31.12.2019 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ 150000.0
Makale ve diğer akademik yayınlarda OMÜ adresinin doğru bir şeklide kullanımı için bilgilendirme toplantısı düzenlemek 30 01.01.2019 31.12.2019 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI, Enstitü Müdürlükleri 150000.0
Yayınlanan makalelerin etki faktörü yüksek nitelikli dergilerde yayınlanmasını teşvik etmek 20 01.01.2019 31.12.2019 PROJE YÖNETİM OFİSİ, REKTÖRLÜK/
Akademisyenlerin uluslararası araştırmacı veri tabanlarına ve mesleki ağlara kayıtlanmalarının teşvik edilmesi 20 01.01.2019 31.12.2019 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Enstitü Müdürlükleri
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP2.12 Konu uzmanlığı olan enstitülerin kurulması PP2.2 Bilgi Transferi Süreci A2.H3 PG2.3.1
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Enstitü kurulum işlemleri için başvuru dosyalarının hazırlanması ve YÖK’e teklif edilmesi 60 01.01.2019 31.12.2019 REKTÖRLÜK/
Enstitü kurulacak alanların belirlenmesi 40 01.01.2019 31.12.2019 REKTÖRLÜK/
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP2.13 Deneysel çalışmaların kalite ve güvenliğinin artırılması PP2.2 Bilgi Transferi Süreci A2.H3 PG2.3.2
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Laboratuvar altyapısı ile ilgili mevcut durumun ortaya konulması 30 01.01.2019 31.05.2019 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Belirlenen araştırma ve hizmet laboratuvarlarının kalite normlarına ve standartlara uygun hale getirilmesi 50 01.07.2019 31.12.2019 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Enstitü Müdürlükleri 296000.0
Araştırma ve hizmet laboratuvarlarının kalite normlarına ve standartlara uygun hale getirilmesi için önceliklendirme yapılması 20 01.05.2019 30.06.2019 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP2.14 Bilimsel projelerin çıktılarının ekonomik ve sosyal etkilerini ortaya konulmasını sağlayacak sistemin geliştirilmesi PP2.2 Bilgi Transferi Süreci A2.H3 PG2.3.2
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
OMÜ proje toplumsal katkı değerlendirme modelinin akademisyenlere duyurulması ve proje hazırlığında dikkate alınmasının sağlanması 40 01.01.2019 31.12.2019 PROJE YÖNETİM OFİSİ
OMÜ araştırmalarının topluma katkısını yansıtacak ve izlemeye olanak sağlayacak paydaş katılımlı geliştirilen ölçeğin uygulamaya aktarılması 60 01.01.2019 31.12.2019 PROJE YÖNETİM OFİSİ 1940000.0
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP2.15 OMÜ bünyesinde yayınlanan bilimsel dergilerin SCI-Expanded, SSCI, AHCI dizinlerinde yer alması için desteklemek PP2.2 Bilgi Transferi Süreci A2.H4 PG2.4.4
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Hazırlığı tamamlanan dergilerin SCI-Expanded, SSCI, AHCI dizinlerinde yer alma başvurusunda bulunması 40 01.01.2019 31.12.2019 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ, REKTÖRLÜK/
SCI-Expanded, SSCI, AHCI dizinlerinde yer almak isteyen OMÜ adresli dergilerin tespit edilmesi ve destekleme için önceliklendirilmesi 20 01.01.2019 31.12.2019 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ 40000.0
Öncelik sırasına göre SCI-Expanded, SSCI, AHCI dizinlerinde yer alma başvurusunda bulunmak üzere hazırlıkların yapılması 40 01.01.2019 31.12.2019 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP2.16 Akademik personelin Teknopark’ta ve TTO’daki faaliyet sayısını artırmak PP2.2 Bilgi Transferi Süreci A2.H4 PG2.4.5
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Akademik girişimcilik eğitimlerinin yapılması 30 01.01.2019 31.12.2019 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Enstitü Müdürlükleri
Potansiyel işbirliklerinin harekete geçirmek için şehir/sanayi vb. aktörler ile akademisyenlerin odak grup toplantılarıyla bir araya getirilmesi 50 01.01.2019 31.12.2019 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ, Enstitü Müdürlükleri
Teknopark ve TTO tanıtım faaliyetlerinin bütün akademik birimlerde gerçekleştirilmesi 20 01.01.2019 31.12.2019 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ, TEKNOPARK
SP3 TOPLUMA HİZMETTE NİTELİĞİ ARTTIRMAK
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP3.17 Sağlık hizmetlerine tahsis edilen kaynakların verimli kullanılması ve hasta refahını artırmak PP3.1 Genel Sağlık Hizmeti Sunumu Prosesi A3.H1 PG3.1.1, PG3.1.2, PG3.1.3
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Hasta başına düşen yardımcı sağlık personeli sayısını standartlara uygun hale getirmek 50 01.01.2019 31.12.2019 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM - ARAŞTIRMA HASTANESİ, SAĞLIK UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ
Hekim başına hasta sayısını optimum düzeyde tutmak 20 01.01.2019 31.12.2019 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM - ARAŞTIRMA HASTANESİ, SAĞLIK UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ
Yatak doluluk oranı ile süresinin etkinleştirilmesi ve Ünit başına hasta sayısını artırmak 30 01.01.2019 31.12.2019 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM - ARAŞTIRMA HASTANESİ, SAĞLIK UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP3.18 Veterinerlik hizmetlerini çeşitlendirmek ve niteliğini artırmak PP3.3 Hayvan Sağlığı Hizmet Sunumu A3.H1 PG3.1.4
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Veterinerlik hizmetini çeşitlendirmek 40 01.01.2019 31.12.2019 VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
Veteriner hastanesinin alt yapısını güçlendirmek 60 01.01.2019 31.12.2019 VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 12691000.0
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP3.19 Topluma sunulan sanatsal ürün/performans sayısını artırmak PP5.2 Kalite Yönetimi Süreci A3.H1 PG3.1.5
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Öğrenci etkinliklerine toplumun bütün kesimlerinin katılımının sağlanması 30 01.01.2019 31.12.2019 DEVLET KONSERVATUVARI/, EĞİTİM FAKÜLTESİ/, GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ/
Akademisyenlerin sanatsal ürün üretimine ve performans hazırlığına ayırdığı süreyi artırmak 20 01.01.2019 31.12.2019 DEVLET KONSERVATUVARI/, EĞİTİM FAKÜLTESİ/, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/
Üniversitenin modern bir sergi salonuna kavuşturulması 50 01.01.2019 31.12.2019 DEVLET KONSERVATUVARI/, EĞİTİM FAKÜLTESİ/, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP3.20 OMÜ ürün ve hizmetlerini kalite belgesi ile belgelendirmek PP5.2 Kalite Yönetimi Süreci A3.H2 PG3.2.1
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
ISO 9001:2015 ve ISO 10002 kalite belgesi için kalite yönetim sistemini kurmak 30 01.01.2019 30.04.2019 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ISO 9001:2015 ve ISO 10002 kalite belgesi için başvuruda bulunmak 40 01.04.2019 31.12.2019 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ 102000.0
OMÜ Kalite yönetim yazılımını (KALEM) kullanımını yaygınlaştırmak 30 01.04.2019 31.12.2019 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP3.21 Paydaşların OMÜ ürün ve hizmetlerinden memnuniyet düzeyini artırmak PP5.3 Paydaş İlişkileri Süreci A3.H2 PG3.2.4, PG3.2.5, PG3.2.2, PG3.2.3
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
OMÜ ürün ve hizmetlerini geri bildirimlere göre düzenlemek 70 01.04.2019 31.12.2019 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Tüm Bölümler, Enstitü Müdürlükleri, İdari Birimler 709100.0
OMÜ Personelinin kalite konusunda eğitimlere katılmasını sağlamak 30 01.01.2019 31.12.2019 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Tüm Bölümler, Enstitü Müdürlükleri, İdari Birimler 1000000.0
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP3.22 Toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için sosyal sorumluluk projeleri üretmek, uygulamak ve izlemek PP5.2 Kalite Yönetimi Süreci A3.H3 PG3.3.2, PG3.3.3, PG3.3.1
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Belirlenen konularda sosyal sorumluluk projeleri hazırlamak 50 01.06.2019 31.12.2019 Araştırma Merkezleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Enstitü Müdürlükleri 40000000.0
Sosyal sorunlarla ilgili farkındalık çalışmaları düzenlemek 30 01.01.2019 31.12.2019 Araştırma Merkezleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Enstitü Müdürlükleri 12891000.0
Sosyal sorumluluk projelerinin odaklanacağı konuları ve önceliklerini belirlemek 20 01.01.2019 31.05.2019 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP3.23 Toplumda kültürel ve sanatsal duyarlılığı artırmak ve kentleşme bilinci oluşturmak PP5.2 Kalite Yönetimi Süreci A3.H3 PG3.3.4
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Kentleşme bilinci konusunda yapılan araştırmaların sayısını artırmak 30 01.01.2019 31.12.2019 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, PROJE YÖNETİM OFİSİ, Enstitü Müdürlükleri
Toplumsal katılımlı kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek 40 01.01.2019 31.12.2019 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Enstitü Müdürlükleri 21893900.0
Kentleşme bilinci konusunda farkındalık çalışmaları yapmak 30 01.01.2019 31.12.2019 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, PROJE YÖNETİM OFİSİ, Enstitü Müdürlükleri
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP3.24 Toplumla etkileşimin kalitesini artıracak uzmanların sayısını artırmak ve birimler geliştirmek PP5.1 Kurumsal Yönetim Süreci A3.H3 PG3.3.5
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Toplumla etkileşim içinde olan birim kurmak 40 01.01.2019 31.12.2019 GENEL SEKRETERLİK 6470000.0
Topluma doğrudan etkileşim kurmakla görevli personel sayısını artırmak 40 01.01.2019 31.12.2019 GENEL SEKRETERLİK
Toplumla etkileşim içinde olan personelin eğitimler yoluyla motivasyonunu artırmak 20 01.01.2019 31.12.2019 GENEL SEKRETERLİK 2000000.0
SP4 PAYDAŞ İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK VE NİTELİĞİNİ ARTIRMAK
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP4.25 Olumlu bir kurum kültürü oluşturmak PP5.3 Paydaş İlişkileri Süreci A4.H1 PG4.1.1, PG4.1.2, PG4.1.3, PG4.1.4, PG4.1.5
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Kurum kültürü geliştirme faaliyetlerini uygulamak 50 01.06.2019 31.12.2019 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ 440000.0
Plan döneminde kurum kültürü oluşturmak için yapılacak faaliyetleri belirlemek 30 01.04.2019 31.05.2019 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Kurum kültürü oluşturmak için OMÜ'ye özgü model belirlemek 20 01.01.2019 30.04.2019 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP4.26 İç paydaş etkileşimini artıracak iletişim kanallarını (şikâyet kutuları, talepler, bireysel görüşmeler, açık kapı uygulaması, anketler, sosyal ağlar vb. ) daha etkin kullanmak PP5.3 Paydaş İlişkileri Süreci A4.H1 PG4.1.1, PG4.1.2, PG4.1.3, PG4.1.4, PG4.1.5
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
OMÜ Geri Bildirim Prosedürünün hazırlanması 40 01.01.2019 31.03.2019 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Geri Bildirim prosedürünün birimler tarafından uygulamaya aktarılması 60 01.01.2019 31.12.2019 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Enstitü Müdürlükleri 164100.0
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP4.27 Üniversite-özel sektör işbirliği ile üretilmiş patent/ticari ürün sayısını artırmak PP2.1 Bilgi Üretimi Süreci A4.H2 PG4.2.4
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Üniversite sektör işbirliğini sağlayacak çalışma grupları oluşturmak 40 01.01.2019 31.12.2019 REKTÖRLÜK/, TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
Üniversite sektör işbirliğini güçlendirmek için tarafların bir araya geleceği etkinlikler düzenlemek 40 01.01.2019 31.12.2019 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ 700000.0
Patent ve ticari ürün elde edilmesinde kullanılabilecek dış kaynaklar hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlemek 20 01.01.2019 31.12.2019 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP4.28 Özel sektör/kamu işbirliği ile yapılan ar-ge çalışması sayısını artırmak PP5.2 Kalite Yönetimi Süreci A4.H2 PG4.2.3, PG4.2.2
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Çalışma gruplarının kamu ile iletişim kanallarını oluşturması ve çalışma konularının belirlenmesi 30 01.01.2019 31.12.2019 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Belirlenen konularda AR-GE projeleri hazırlamak 50 01.01.2019 31.12.2019 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük 405000.0
Üniversite kamu işbirliği konusunda faaliyet gösterecek çalışma grupları kurulması 20 01.01.2019 31.12.2019 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
SP5 ULUSLARARASILAŞMAYI GELİŞTİRMEK
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP5.29 Yabancı dilde program sayısının artırılması PP1.1 Eğitim ve Öğretim Planlama Süreci A5.H1 PG5.1.1
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Yabancı dil yeterliliğine sahip birbirine yakın alanlarda çalışan öğretim üyelerinin biraraya getirilmesi 50 01.01.2019 31.01.2019 Enstitü Müdürlükleri
Program açma dosyasının hazırlanması ve teklif edilmesi 50 01.01.2019 31.01.2019 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Tüm Bölümler, Enstitü Müdürlükleri
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP5.30 Yurtdışı üniversitelerle işbirliği sayısının artırılması ve uluslararası düzeyde ortak diploma ve sertifikasyon programları yürütmek PP1.1 Eğitim ve Öğretim Planlama Süreci A5.H1 PG5.1.2, PG5.1.5, PG5.1.4, PG5.1.3
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Yurtdışı üniversitelerle ortak diploma programı yürütebilecek potansiyel bölümlerin belirlenmesi ve bu bölümlerin çalışmalara başlaması 20 01.01.2019 31.01.2019 ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ
Yurtdışı üniversitelerle işbirliği sayısını artırmak 50 01.01.2019 31.01.2019 ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ
Yurtdışı üniversitelerle ortak sertifikasyon programı yürütecek birimlerin tespiti ve çalışmalara başlaması 30 01.01.2019 31.01.2019 ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP5.31 Değişim programlarından yararlanan öğrenci sayısını artırmak PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci A5.H1 PG5.1.5, PG5.1.4, PG5.1.3
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Erasmusu kazanan öğrencilere yoğunlaştırılmış yabancı dil dersi verilmesi 25 01.01.2019 31.01.2019 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU/
Erasmus fırsatlarının öğrencilere aktarılması ve birimlerdeki Erasmus temsilcilerinin yetkinliklerinin gözden geçirilmesi 25 01.01.2019 31.01.2019 Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ
Değişim programları için yapılan proje sayısının artırılması 50 01.01.2019 31.12.2019 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ, Enstitü Müdürlükleri
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP5.32 Uluslararası işbirliği ile yürütülen proje sayısının ve bütçesinin artırılması PP2.1 Bilgi Üretimi Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Uluslararası proje örneklerinin akademisyenlerle paylaşılması 30 01.01.2019 31.12.2019 PROJE YÖNETİM OFİSİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ
Uluslararası proje finansmanı konusunda bilgilendirme toplantıları yapmak 30 01.01.2019 31.12.2019 PROJE YÖNETİM OFİSİ, TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ
Öğretim üyelerinin proje fikirlerinin tartışıldığı platformlara ve veri tabanlarına üye olmasını teşvik etmek 40 01.01.2019 31.12.2019 Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP5.33 Öğretim üyelerinin yurt dışına çıkışlarının desteklenmesi PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci A5.H2 PG5.2.1
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Yurt dışı seyahatleri için kullanılabilecek üniversite dışı kaynaklar hakkında bilgilendirme toplantıları yapmak 20 01.01.2019 31.12.2019 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Üniversitenin sağladığı yurt dışı desteklere ulaşımı kolaylaştırmak 50 01.01.2019 31.12.2019 PROJE YÖNETİM OFİSİ
Öğretim elemanlarının yabancı dil bilgi düzeyinin tespit edilmesi ve envanter oluşturulması (son 5 yılda aldığı dil puanı, yök desteği, yükseklisans veya doktorayı yurtdışında yapma durumu vb.) 30 01.01.2019 31.12.2019 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
SP5.34 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısının artırılması PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
TÜBİTAK vb. fonlarla getirilen yurt dışı araştırmacı sayısının artırılması 60 01.01.2019 31.12.2019 Tüm Bölümler
Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının getirilmesinde kullanılacak fonlara ait bilgilendirme toplantıları yapılması 40 01.01.2019 31.12.2019 Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük
KD6 OMÜ MEZUNLARI İLE İLİŞKİLERİN İSTENİLEN DÜZEYDE OLMAMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD6.1 Mezunlarla ilişkilerin güçlendirilmesi PP5.1 Kurumsal Yönetim Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Akademik birimlerin mezunlardan toplayacağı kurumsal değişkenlerin belirlenmesi 15 01.02.2019 28.02.2019 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Mezunlar için sosyal kültürel aktiviteler düzenlenmesi 25 01.01.2019 31.12.2019 MEZUNLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Program düzeyinde uygun aylarda mezunlar için eğitim programları düzenlenmesi 30 01.06.2019 30.09.2019 Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük
Akademik birimlerin mezun takip sistemi kurması 30 01.03.2019 31.12.2019 Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük
KD7 SÜREÇ YÖNETİMİNİN YETERİNCE ANLAŞILAMAMASI VE SÜREÇLERİN ETKİN İZLENEMEMESİ
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD7.2 Süreç yönetimi konusunda bilinç düzeyini artırmak ve süreç izleme sistemi kurmak PP5.2 Kalite Yönetimi Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Süreç yönetimi konusunda bilgilendirme toplantılarının yapılması 50 01.01.2019 31.12.2019 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Süreç izleme yazılımının tamamlanması 50 01.02.2019 31.05.2019 BİLGİSAYAR ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ/
KD8 SÜREÇLERE İLİŞKİN STANDARTLARIN HENÜZ TAMAMLANAMAMIŞ OLMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD8.3 OMÜ standartlarının oluşturulması PP5.2 Kalite Yönetimi Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Standartların hazırlanması 70 01.01.2019 31.08.2019 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
OMÜ Standartlarının paydaşlara duyurulması 30 01.09.2019 31.12.2019 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
KD9 KURUMSAL GELİŞİMİMİZDE YEREL YÖNETİMLER, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ, İLGİLİ BAKANLIKLAR VB PAYDAŞLARIN KATKISININ İSTENİLEN SEVİYEDE OLMAMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD9.4 Dış paydaşlarla etkileşimin artırılması PP5.3 Paydaş İlişkileri Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Yerel yönetim ve STK ziyaretleriyle iletişimin güçlendirilmesi 40 01.01.2019 31.12.2019 REKTÖRLÜK/
OMÜ stratejik yöneliminin dış paydaşlarla paylaşılması 20 01.01.2019 31.12.2019 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Kurumsal kaynak paylaşımı için kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yapılması 40 01.01.2019 31.12.2019 REKTÖRLÜK/
KD10 BAZI BİRİMLERDE PROGRAM GÜNCELLEMELERİNİN TAMAMLANAMAMIŞ OLMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD10.5 Programların güncellenmesi PP1.1 Eğitim ve Öğretim Planlama Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Güncelleme yapmayan programların teşvik edilmesi 25 01.01.2019 31.12.2019 Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, REKTÖRLÜK/
Birimlerin seçmeli ders oranlarını Bologna sürecindeki düzeye çıkarması (alan içi, alan dışı) 10 01.01.2019 31.12.2019 Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, REKTÖRLÜK/
Güncellemelerin tamamlanması 40 01.06.2019 31.12.2019 Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük
Paydaş görüşleri doğrultusunda güncelleme yapmayan programların tespit edilmesi 25 01.01.2019 31.05.2019 Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, REKTÖRLÜK/
KD11 AKREDİTE OLAN PROGRAM SAYISININ AZ OLMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD11.6 Programları akreditasyona hazır hale getirmek için OMÜ'ye özgü iç değerlendirme sisteminin kurulması PP5.2 Kalite Yönetimi Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Öz değerlendirme modelini geliştirmek 25 01.02.2019 30.04.2019 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Akademik birimlerin öz değerlendirmeye tabi tutulması 50 01.01.2019 30.06.2019 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Öz değerlendirme geri bildirimlerinin yapılması 25 01.07.2019 31.07.2019 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
KD12 BAZI ÖĞRETİM ELEMANLARININ DERS YÜKLERİNİN FAZLA OLMASI NEDENİYLE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE YETERİNCE ZAMAN AYIRAMAMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD12.7 Yeterli öğretim elemanı olan bölümlerde öğretim elemanlarının araştırma faaliyetleri dışındaki yüklerinin olanaklar çerçevesinde azaltılması PP5.2 Kalite Yönetimi Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Öğretim elemanlarının ders yükleri ve yapılan proje sayılarıyla ilgili envanter çalışması yapılması 25 01.01.2019 31.12.2019 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Birimlerin araştırma hedefi koyması 50 01.03.2019 30.09.2019 Tüm Bölümler
Bu hedefler doğrultusunda çalışan öğretim elemanlarının yüklerinin (idari, ders yükü) olanaklar çerçevesinde azaltılması 25 01.01.2019 31.12.2019 Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük
KD13 DIŞ KAYNAKLI PROJE SAYISININ YETERLİ DÜZEYDE OLMAMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD13.8 Uygulamalı proje yazma eğitimlerinin düzenlenmesi ve öğretim üyelerinin projelere ayırdığı zamanın artırılması, PP2.1 Bilgi Üretimi Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Oluşturulacak bir komisyon tarafından öğretim üyelerimizin dış kaynaklı ar ge projelerine daha fazla zaman ayırmalarını sağlamak için alınacak tedbirlerin bulunduğu raporun hazırlanması, 20 01.01.2019 31.12.2019 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Öğretim elemanlarımızın ulusal ve uluslararası araştırmacılarla etkileşimini artıracak aktivitelerin (vaka takdimi, proje olgunlaştırma toplantıları, tecrübe paylaşım toplantıları, yabancı araştırmacıların akademik birimlerde tam zamanlı yada kısmi zamanlı çalışmasını sağlamak) yapılması 10 01.01.2019 31.12.2019 Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, PROJE YÖNETİM OFİSİ, TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
Öncelikli araştırma alanlarında dış kaynaklı proje teklif hazırlayan öğretim elemanlarının ders yükünün dengelenmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve takibinin sağlanması, 15 01.01.2019 31.12.2019 Tüm Bölümler
OMÜ'ye yeni atanacak öğretim üyelerinin proje yazma eğitimine katıldığının belgelendirilmesi şartının hayata geçirilmesi, 20 01.01.2019 31.12.2019 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI, REKTÖRLÜK/
Öğretim üyelerine yönelik standart proje yazma eğitimi programının hazırlanması ve eğitimi verecek ekibin oluşturulması, 20 01.01.2019 31.12.2019 PROJE YÖNETİM OFİSİ, SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ/, TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
Dış kaynaklı proje yürütmemiş öğretim üyelerinin bölüm bazında tespit edilmesi ve standart proje yazma eğitimlerine katılımlarının sağlanması, 15 01.01.2019 31.12.2019 Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, PROJE YÖNETİM OFİSİ, TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
KD14 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNDEN ÇIKAN YAYIN/PATENT/FAYDALI MODEL SAYISININ YETERSİZ OLMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD14.9 Araştırma planlama aşamasında toplumsal sorunlara odaklanılması ve araştırma projelerinden üretilen yayın/faydalı model/patent vb. sayısının artırılması PP2.2 Bilgi Transferi Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Güncel temalar ile ilgili çalıştaylar, toplantılar vb. gibi etkinlikler düzenlenmesi, 15 01.01.2019 31.12.2019 PROJE YÖNETİM OFİSİ, TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
Daha önce BAP desteği ile yürütülmüş projelerden yayına veya patent/faydalı model/tasarım gibi ürüne dönüşmeyen proje sahiplerinin durumunun BAP başvurularının değerlendirilmesi aşamasında dikkate alınması, 15 01.01.2019 31.12.2019 PROJE YÖNETİM OFİSİ
Toplumsal bir sorunun çözümüne odaklanan lisansüstü tez projelerine olan desteğin artırılması, 10 01.01.2019 31.12.2019 PROJE YÖNETİM OFİSİ
Lisansüstü tezlerin patent potansiyeline ilişkin jüri ve danışman görüşünün standart formlara dâhil edilmesi, 5 01.01.2019 31.12.2019 Enstitü Müdürlükleri
Her türlü ar ge faaliyetlerinin bölüm düzeyinde görünürlüğünü artıracak mekanizmaların geliştirilmesi (web sayfalarında vb.), 10 01.01.2019 31.12.2019 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, PROJE YÖNETİM OFİSİ
Araştırma projelerinin çıktılarının ve üretilen OMÜ adresli yayınların izlenmesini sağlayan sistemin etkileştirilmesi, 15 01.01.2019 31.12.2019 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI, PROJE YÖNETİM OFİSİ
Araştırma bulguları/fırsatları/faaliyetlerini kapsayan e-bülten çıkarılması ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması, 10 01.01.2019 31.12.2019 PROJE YÖNETİM OFİSİ
Toplum ihtiyaçlarını analiz edip, tarafları (akademisyen, paydaş vb.) bu konularda bir araya getirmek üzere çalışmalar yapacak bir komisyon oluşturulması, 10 01.01.2019 31.12.2019 PROJE YÖNETİM OFİSİ, TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
Patent/faydalı model/tasarım potansiyeline sahip lisansüstü tezlerin sayısını artırıcı yönlendirme ve faaliyetlerde bulunmak üzere her bir enstitüde komisyon kurulması ve faaliyete geçirilmesi, 10 01.01.2019 31.12.2019 Enstitü Müdürlükleri
KD15 DİSİPLİNLERARASI ARAŞTIRMA YAPMA EKOSİSTEMİNİN OLUŞMAMIŞ OLMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD15.10 Disiplinlerarası araştırma yapma ekosisteminin güçlendirilmesi PP2.2 Bilgi Transferi Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Proje fikirlerinin tartışıldığı web portalının hazırlanması ve uygulamaya konulması 25 01.01.2019 31.12.2019 BİLGİSAYAR ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ/, KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Araştırma ortağı aramayı kolaylaştıran bir sistemin oluşturulması 25 01.04.2019 31.12.2019 BİLGİSAYAR ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ/, KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ, TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
Öncelikli araştırma alanları ile ilgili disiplinlerarası araştırmacıların katılacağı tematik toplantıların düzenli olarak organize edilmesi 25 01.04.2019 31.12.2019 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ, TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
Ar-Ge eğitimlerinin çeşitlendirilerek sürdürülmesi (Proje yazma, Etik, Bilimsel Araştırma Yöntemleri vb.) 25 01.04.2019 31.12.2019 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI, TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
KD16 ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELERDE İŞBİRLİKLERİNİN İSTENİLEN DÜZEYDE OLMAMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD16.11 İşbirliği fırsatlarının oluşturulması ve akademisyenlerin işbirliğine özendirilmesi PP2.2 Bilgi Transferi Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Dış kaynaklı ulusal veya uluslararası projesi bulunan araştırmacıların “1927-Bilimsel Yayın Yapan Araştırıcılara Donanım Desteği” programına başvurabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması, 50 01.01.2019 31.12.2019 PROJE YÖNETİM OFİSİ
Üniversitemiz öğretim elemanları ile paydaşları işbirliğine özendirecek mekanizmaların (BAP desteklerinde paydaş katkısı olan projelere öncelik verilmesi vb.) geliştirilmesi ve uygulamaya aktarılması, 50 01.01.2019 31.12.2019 PROJE YÖNETİM OFİSİ
KD17 AKADEMİK GİRİŞİMCİ SAYISININ AZ OLMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD17.12 Akademik girişimciliğin güçlendirilmesi PP2.1 Bilgi Üretimi Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Akademik girişimcilik eğitimlerinin ve deneyim paylaşımlarının yaygınlaştırılması, 50 01.01.2019 31.12.2019 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ, TEKNOPARK
Akademik yükselmelerde akademik girişimciliği özendirecek mekanizmaların geliştirilmesi ve uygulamaya aktarılması, 50 01.01.2019 31.12.2019 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI, REKTÖRLÜK/
KD18 DOKTORA EĞİTİMİNİN ARAŞTIRMA SÜREÇLERİYLE BÜTÜNLEŞTİRİLEMEMESİ
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD18.13 Doktora eğitiminin bilimsel ve toplumsal çıktı odaklı hale getirilmesi PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Doktora tezlerinden BAP 1904 ve Tübitak 1002 vb. gibi proje başvurularının artırılması 50 01.04.2019 31.12.2019 Enstitü Müdürlükleri
Doktora tez konularının öncelikli alanlara yönlendirilmesi 50 01.04.2019 31.12.2019 Enstitü Müdürlükleri
KD19 İŞ ANALİZLERİNİN GÜNCELLENEMEMİŞ OLMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD19.14 İş analizlerinin güncellenmesi PP5.2 Kalite Yönetimi Süreci A3.H2 PG3.2.1
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Sağlık Bilimleri Fakültesinde pilot iş analizi uygulamasının yapılması 50 01.04.2019 30.09.2019 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/
İş analizi çalışmalarının üniversite bütününe yayılması için uygun modelin geliştirilmesi 25 01.10.2019 31.12.2019 Araştırma Merkezleri, Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, İdari Birimler
İş analizi sürecini yürütecek ekibin oluşturulması 25 01.01.2019 30.04.2019 Araştırma Merkezleri, Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, İdari Birimler
KD20 BİLGİ GÜVENLİĞİ STANDARTLARINA TAM OLARAK ULAŞILAMAMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD20.15 Bilgi güvenliği standartlarına uyum çalışmalarının yapılması PP4.4 Bilişim Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Bilgi güvenliği standartları eğitimlerinin yapılması 20 01.09.2019 31.12.2019 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Bilgi güvenliğinin artırılması çalışmalarının gerçekleştirilmesi 35 01.09.2019 31.12.2019 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Bilgi güvenliği çalışmaları için yol haritasını gösteren bir raporun hazırlanması 30 01.07.2019 31.07.2019 BİLGİSAYAR ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ/
Bilgi güvenliği çalışmalarını sürdürecek ekibin oluşturulması 15 01.04.2019 30.04.2019 BİLGİSAYAR ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ/
İK21 ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK HAKKINDA BİLGİLENDİRMENİN YETERSİZLİĞİ
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
İK21.1 Personel davranışını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesinin sağlanması PP5.1 Kurumsal Yönetim Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
İç kontrol sistemi ve işleyişine ilişkin toplantılar düzenlemek 20 01.01.2019 31.12.2019 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Etik değerler konusunda hizmet içi eğitim verilerek personelin etik ilkelere uyumu ve bilincinin artırılması 50 01.01.2019 31.12.2019 Araştırma Merkezleri, Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, İdari Birimler
UZEM alt yapısı kullanılarak etik eğitimlerinin verilmesi 30 01.01.2019 31.12.2019 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İK22 ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREV TANIMLARININ GÜNCELLENMEMİŞ OLMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
İK22.2 Birimlerin ve personelin görev tanımlarının belirlenmesi, personele duyurulması ve organizasyon yapısının güncellenmesi ve standartlaştırılması PP5.2 Kalite Yönetimi Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Hassas görevlerin ve bu görevlere ilişkin kriterlerin belirlenmesi 40 01.01.2019 31.12.2019 REKTÖRLÜK/
Görev tanımlarının güncellenmesi ve ilgili personele yazılı olarak duyurulması 30 01.01.2019 31.12.2019 Araştırma Merkezleri, Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, İdari Birimler
Organizasyon yapısının güncellenmesi ve aynı birimlerde standartlaştırılması 30 01.01.2019 31.12.2019 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
İK22.3 Akademik ve idari personel performans değerlendirme sisteminin etkinleştirilmesi PP5.1 Kurumsal Yönetim Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
İdari personel performansını değerlendirme sisteminin uygulamaya konulması 40 01.01.2019 31.12.2019 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI, REKTÖRLÜK/
Hizmet içi eğitimlerin insan kaynakları yeterlilikleri ile uyumlu hale getirilmesi 20 01.01.2019 31.12.2019 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI, REKTÖRLÜK/
Akademik personel performansını değerlendirme sisteminin araştırma ve topluma hizmeti kapsayacak şekilde geliştirilmesi 40 01.01.2019 31.12.2019 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İK24 STRATEJİK RİSKLERİN VE SÜREÇ RİSKLERİNİN BELİRLENİP YÖNETİLEMEMESİ
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
İK24.4 Risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi PP5.1 Kurumsal Yönetim Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Kalite Yönetim Siteminin Risk Belirleme, Değerleme ve Yönetme Modülünün tamamlanması 40 01.01.2019 31.12.2019 BİLGİSAYAR ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ/
Süreç risklerinin belirlenmesi ve kontrol stratejileri ile önlemlerinin oluşturulması 30 01.01.2019 31.12.2019 REKTÖRLÜK/
Stratejik risklerin belirlenmesi ve kontrol stratejileri ile önlemlerinin oluşturulması 30 01.01.2019 31.12.2019 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İK25 BİLGİ SİSTEMİNİN TAMAMLANAMAMIŞ OLMASI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
İK25.5 Bilgi sisteminin öğrenci işleri ve personel bileşenlerinin tamamlanması PP4.4 Bilişim Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler Bütçe
Öğrenci işleri otomasyonunun uygulamaya konulması 35 01.09.2019 31.12.2019 BİLGİSAYAR ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ/
Bilgi sisteminin öğrenci işleri bileşeninin tamamlanması 35 01.01.2019 31.08.2019 BİLGİSAYAR ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ/
Bilgi sisteminin personel bileşeninin tamamlanması 30 01.01.2019 31.12.2019 BİLGİSAYAR ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ/