Duyuru

Taşınırların Hurda İşlemleri Genelgesi 23.09.2019 - 13:31

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taşınır Mal ve Hurda Yönetim Yönergesi Üniversitemiz Senatosunun 05.09.2019 tarihli toplantısında kabul edilmiş olup, Üniversitemiz web sayfası mevzuat linkinde yayımlanmıştır. Söz konusu yönergenin yürürlüğe girmesi ile birlikte 22/02/2011 tarih ve 23493 sayılı 2011/1 sayılı Taşınırların Hurda İşlemleri Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır