Duyuru

Dış Kaynaklı Doküman Listesi 27.09.2019 - 09:27

Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmeliklere ilişkin; Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde , Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 13 Eylül 2019 tarihli ve 308887 sayılı Resmi Gazete'de (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/09/20190913.pdf) yayımlanmış olup, Dış Kaynaklı Dokümanlar Listesine eklenmiştir.