Duyuru

Revize edilen dokümanlar 17.02.2020 - 10:19

PP.4.3.FR.0021-Akademik Personel Alımı Giriş Sınav Sonuçları Formu
PP.4.3.FR.0022-Akademik Giriş Sınav Sonuçları Formu / Başvuran Adayların Ön Değerlendirme Sonuçları - revize edilmiştir.