Süreç

PP4.7, R0, Mayıs 2019

Kültürel ve Sosyal Hizmetler Süreci

SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ: vceyhan@omu.edu.tr
SÜREÇ SORUMLULARI: SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Görev tanımlarında belirlenmiştir.
GİRDİLER KAYNAKLAR ÇIKTILAR
 • Aylık Yemek Menüsü
 • Kimlik Kartı
 • Başvuru Formu/Dilekçesi
 • Birimler Arası Yazışma
 • Kurum Dışı Yazışma
 • Öğrenci Belgesi
 • SF-0310-Konaklama Formu
 • Görevlendirme Belgesi
 • Üyelik Formu
 • Topluluk Kurucu Üye Formu
 • Faaliyet Davet Yazısı
 • Kafile Listesi
 • Vesikalık Fotoğraf
 • Üye Sözleşmesi
 • Kimlik Talep Formu
 • Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Talep  Formu
 • Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru ve  Değerlendirme Formu
 • Gündüz Bakımevi Kayıt Protokolü
 • Araç Ruhsatı
 • OMÜ İş Takvimi
 • Pasaport
 • Sağlık Raporu
 • Üniversite Seçim Kurulu
 • Teknolojik Altyapı, Donanım ve Yazılımlar
 • İnsan Kaynağı
 • EBYS
 • KAYSİS
 • Yasal Mevzuat
 • Turnike ve Geçiş Sistemleri
 • Fiziki Mekân
 • Mutfak ve Yemekhane Demirbaşları
 • Kimlik Kartı -Yemek Sevk Araçları
 • Yemek Üretim Malzemeleri
 • Enerji (doğalgaz, elektrik vb.)
 • Ofis Ortamı
 • Konaklama Demirbaşları
 • ÜSF Ekstranet Programı
 • Basım Makinesi
 • Tanıtım Materyalleri
 • Spor Malzemeleri
 • Spor ve Salon Demirbaşları
 • Yemek ve Sunum Hizmeti
 • Turnike Geçişleri
 • Giriş Kartı
 • Hizmet Faturası veya Tahsilat  Makbuzu
 • Öğrenci Yurdu Kesin Kayıtları
 • Üye Kaydı -Topluluk Kuruluş Kararı
 • Topluluk Etkinlik faaliyetleri
 • Sporcu Lisansı
 • Tanıtım Hizmeti
 • Salon Tahsis Kaydı
 • SF-0331-Yemek Bursu Alacak Öğrenci Listesi
 • Öğrenci Butiği Cari Hesap Kartı
 • Malzeme Teslim Tutanağı
 • SF-0282-Birimlerde Çalışacak Kısmi Zamanlı Öğrenci Listesi
 • Ücret Bordrosu ve SGK Tescili
 • Destek Hizmeti
 • Üyelik Kartı
 • Kayıt Protokolü
 • Üretilen Kimlik Kartı
 • Yurt Oda Malzemeleri Teslim Formu
 • Engelli Öğrenci Tespit Formu
 • Öğrenci Temsilciliği Seçim Sonuç  Tutanağı

Faaliyetler

Kod Faaliyet Sorumlu Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
F4.7.1 Beslenme Hizmetleri SKSDB Aşçı
SKSDB Başaşçı
SKSDB Başgarson
SKSDB Beslenme Hizmetleri Birim Sorumlusu
SKSDB Beslenme Hizmetleri Birim Yöneticisi
ORT Bütçe Ofisi Personeli
SKSDB Garson
SKSDB Mutfak Ön Hazırlık Personeli
ORT-Taşınır Kayıt Yetkilisi
ORT-Taşınır Kontrol Yetkilisi
SKSDB Yemekhane Gelirleri Sorumlusu
SKSDB Yemekhane Otomasyon Görevlisi
SKSDB Yemekhane Sorumlusu
SKSDB Yemek Sevk Personeli
SKSDB Yemek Üretim ve Kontrol Sorumlusu
Depo Personeli
İMİD Bakım Onarım Servisi Personeli
İMİD Destek Hizmetleri Personeli
Göster
F4.7.2 Barınma hizmetleri ORT Bütçe Ofisi Personeli
SKSDB Kampüs Koordinatörü
SKSDB Sosyal Hizmetler Birim Yöneticisi
SKSDB Sosyal Hizmetler Ofisi Personeli
ORT-Taşınır Kontrol Yetkilisi
SKSDB Yurt Personeli
SKSDB Yurt Yöneticisi
SKSDB Yurt Yönetim Personeli
İMİD Bakım Onarım Servisi Personeli
İMİD Destek Hizmetleri Personeli
OMÜ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ
Göster
F4.7.3 Konaklama Hizmetleri SKSDB Çamaşırhane Personeli
SKSDB İktisadi İşletme Birim Yöneticisi
SKSDB İktisadi İşletme Sorumlusu
SKSDB Kampüs Koordinatörü
SKSDB Kat Hizmetleri Personeli
SKSDB Ön Büro Personeli
SKSDB Ön Muhasebe Personeli
SKSDB Sosyal Hizmetler Birim Yöneticisi
SKSDB Sosyal Hizmetler Ofisi Personeli
ORT-Taşınır Kayıt Yetkilisi
İMİD Bakım Onarım Servisi Personeli
İMİD Destek Hizmetleri Personeli
OMÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ
Göster
F4.7.4 Öğrenci Toplulukları ve Spor Takımları Yönetimi SKSDB Kampüs Koordinatörü
SKSDB Kostüm Görevlisi
SKSDB Kültür Hizmetleri Ofisi Personeli
SKSDB Kültür ve Spor Birimi Yöneticisi
SKSDB Spor Salonu Personeli
ORT-Taşınır Kayıt Yetkilisi
İMİD Bakım Onarım Servisi Personeli
Spor Hizmetleri Ofisi Personeli
OMÜ ÖGRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ
OMÜ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ
Göster
F4.7.5 Salonlardan ve Spor Tesislerinden Yararlandırma Hizmeti SKSDB Antrenör
SKSDB Berber
SKSDB Cankurtaran Personeli
SKSDB Havuz Operatörü
SKSDB İktisadi İşletme Birim Yöneticisi
SKSDB İktisadi İşletme Sorumlusu
SKSDB Kampüs Koordinatörü
SKSDB Kültür Hizmetleri Ofisi Personeli
SKSDB Kültür Merkezi Personeli
SKSDB Kültür Merkezi Sorumlusu
SKSDB Kültür ve Spor Birimi Yöneticisi
SKSDB Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi Sorumlusu
SKSDB Ön Büro Personeli
SKSDB Ön Muhasebe Personeli
SKSDB Spor Salonu Personeli
ORT-Taşınır Kayıt Yetkilisi
Spor Hizmetleri Ofisi Personeli
ORT-Temizlik ve Destek Hizmetleri Personeli
OMÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ
Göster
F4.7.6 Burs ve Yardım SKSDB Öğrenci Butiği Personeli
SKSDB Sosyal Hizmetler Birim Yöneticisi
SKSDB Sosyal Hizmetler Ofisi Personeli
OMÜ BESLENME HİZMETLERİ YÖNERGESİ
OMÜ ÖĞRENCİ YEMEK BURSU YÖNERGESİ
Göster
F4.7.7 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması SKSDB Sosyal Hizmetler Birim Yöneticisi
SKSDB Sosyal Hizmetler Ofisi Personeli
OMÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ
Göster
F4.7.8 Gündüz Bakımevi Hizmetleri SKSDB Aşçı
SKSDB Garson
SKSDB Gündüz Bakımevi Eğitmen
SKSDB Gündüz Bakımevi Eğitmen Yardımcısı
SKSDB Gündüz Bakımevi Personeli
SKSDB Gündüz Bakımevi Sorumlusu
SKSDB İktisadi İşletme Birim Yöneticisi
SKSDB İktisadi İşletme Sorumlusu
SKSDB Sosyal Hizmetler Birim Yöneticisi
SKSDB Sosyal Hizmetler Ofisi Personeli
ORT-Taşınır Kayıt Yetkilisi
İMİD Bakım Onarım Servisi Personeli
İMİD Destek Hizmetleri Personeli
OMÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ
OMÜ GÜNDÜZ BAKIMEVİ ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARI
Göster
F4.7.9 Üniversite Kimlik Kartı Basım Hizmeti SKSDB Beslenme Hizmetleri Birim Yöneticisi
SKSDB Kimlik ve Otomasyon Ofisi Personeli
SKSDB Kimlik ve Otomasyon Ofisi Sorumlusu
ORT-Taşınır Kayıt Yetkilisi
SKSDB Yemekhane Gelirleri Sorumlusu
SKSDB Yemekhane Otomasyon Görevlisi
SKSDB Yemekhane Sorumlusu
Göster
F4.7.10 Otopark Hizmetleri SKSDB İktisadi İşletme Birim Yöneticisi
SKSDB İktisadi İşletme Sorumlusu
SKSDB Ön Muhasebe Personeli
SKSDB Otopark Sorumlusu
SKSDB Otopark Personeli
OMÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ
Göster
F4.7.11 Organizasyon Destek Hizmetleri SKSDB Baskı Atölyesi Personeli
SKSDB Beslenme Hizmetleri Birim Yöneticisi
SKSDB İktisadi İşletme Birim Yöneticisi
SKSDB Kampüs Koordinatörü
SKSDB Kültür ve Spor Birimi Yöneticisi
SKSDB Sosyal Hizmetler Birim Yöneticisi
Göster
F4.7.12 Tanıtım Faaliyetleri SKSDB Baskı Atölyesi Personeli
SKSDB Beslenme Hizmetleri Birim Yöneticisi
SKSDB İktisadi İşletme Birim Yöneticisi
SKSDB Kampüs Koordinatörü
SKSDB Kültür ve Spor Birimi Yöneticisi
SKSDB Sosyal Hizmetler Birim Yöneticisi
Göster
F4.7.13 Engelli Öğrenci Hizmetleri Engelli Öğrenci Ofisi Personeli
SKSDB Sosyal Çalışmacı
SKSDB Sosyal Hizmetler Birim Yöneticisi
SKSDB Sosyal Hizmetler Ofisi Personeli
OMÜ ENGELLİ ÖGRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ
OMÜ ENGELLİ ÖĞRENCİLER EĞİTİM-ÖĞRETİM UYGULAMALARI USUL VE ESASLAR
Göster
F4.7.14 Öğrenci Temsilciliği Faaliyetleri SKSDB Kültür Hizmetleri Ofisi Personeli
SKSDB Kültür ve Spor Birimi Yöneticisi
OMÜ ÖGRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ
Göster

İzleme Kriterleri

Kod İzleme Kriteri İzleme Sıklığı İlgili Birimler Gerçekleşen Değer
İK4.7.1.1 İmha edilen yemek sayısının üretilen yemek sayısına oranı 12 0.01 Hedefler
İK4.7.1.2 Uygun olmayan yemek numunesi sayısı 12 0 Hedefler
İK4.7.1.3 Yemek ile ilgili yapılan şikayet sayısı (olumsuz geri bildirim) 12 14 Hedefler
İK4.7.1.4 Yemek sunumu ile ilgili müşteri memnuniyeti oranı 12 99.99 Hedefler
İK4.7.2.1 Barınma ile ilgili şikayet sayısı 12 2 Hedefler
İK4.7.2.2 Barınma ile ilgili müşteri (öğrenci) memnuniyeti oranı 12 99.99 Hedefler
İK4.7.3.1 Konaklama ile ilgili şikayet sayısı 12 7 Hedefler
İK4.7.3.2 Konaklama ile ilgili müşteri memnuniyeti oranı 12 99.99 Hedefler
İK4.7.4.1 Desteklenemeyen öğrenci faaliyeti sayısı 12 9 Hedefler
İK4.7.5.1 Salonlarla ilgili şikayet sayısı 12 3 Hedefler
İK4.7.5.2 Salonlarla ilgili müşteri memnuniyeti oranı 12 99.98 Hedefler
İK4.7.5.3 Olumsuz havuz suyu numunesi sayısı 12 2 Hedefler
İK4.7.6.1 Yemek bursu verilen öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı 12 0.06 Hedefler
İK4.7.6.2 İmha edilen ürün sayısının bağışlanan ürün sayısına oranı 12 0 Hedefler
İK4.7.7.1 Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin çalışma karşılıklarının ödenmesi ile ilgili şikayet sayısı 12 0 Hedefler
İK4.7.8.1 Kreşte gerçekleşen kaza vb. olumsuz olay sayısı 12 0 Hedefler
İK4.7.8.2 Kreşten yararlanan şikayetçi sayısı 12 2 Hedefler
İK4.7.8.3 Uygun olmayan yemek numunesi sayısı 12 0 Hedefler
İK4.7.8.4 Kreşten yararlananların toplam kapasiteye oranı 12 0.84 Hedefler
İK4.7.9.1 Hatalı veya eksik basılan kimlik sayısı 12 150 Hedefler
İK4.7.10.1 Otoparklarda yaşanan kaza sayısı 12 0 Hedefler
İK4.7.11.1 Organizasyon desteği memnuniyet oranı 12 100 Hedefler
İK4.7.12.1 Etkin gerçekleştirilmeyen tanıtım faaliyeti sayısı 12 151 Hedefler
İK4.7.13.1 Kampüs erişilebilirlik (asansör, kılavuz yol, tuvalet, rampa vb.) oranı 12 0.09 Hedefler
İK4.7.14.1 Seçim sonuçlarına yapıla itiraz sayısı 12 0 Hedefler