Süreç

PP2.3, R0, Mayıs 2019

Proje Yönetimi Süreci

SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ: vceyhan@omu.edu.tr
SÜREÇ SORUMLULARI: PROJE YÖNETİM OFİSİ
YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Görev tanımlarında belirlenmiştir.
GİRDİLER KAYNAKLAR ÇIKTILAR
 • Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Formları ve Ekleri
 • BAP Hakem Değerlendirme Kararı
 • BAP Projeleri Bölüm/Anabilim Dalı Proje Değerlendirme Kurulu Kararı
 • BAP Projeleri Enstitü/Anabilim Dalı Kararı
 • Proje Değerlendirme Komisyonu (PDK) Kararı
 • BAP Projeleri BAP Komisyonu Kararı
 • BAP Projeleri Rektör Oluru
 • BAP Destekleme Sözleşmesi Protokolü
 • BAP Destek Programları Proje Formları ve Ekleri
 • BAP Destek Programları BAP Komisyon Kararı
 • BAP Destek Programları Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı
 • BAP Destek Programları Rektör Oluru
 • Kamu kurum/kuruluşlardan ve özel kuruluşlardan gelen dış kaynaklı projelerle ilgili talep yazıları
 • Kurum/kuruluşların web sitelerinde dış kaynaklı proje duyuru ilanları
 • Dış Kaynaklı Proje Başvuru Bilgi Özeti Sayfaları
 • Dış Kaynaklı Proje Sözleşmeleri
 • TTO Danışmanlık Proje Formları ve Ekleri
 • TTO Danışmanlık Projeleri Fakülte Ar-Ge Komisyonu Kararı
 • TTO Danışmanlık Projeleri Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu Kararı 
 • TTO Danışmanlık Projeleri Üniversite Yönetim Kurulu Kararı
 • TTO Danışmanlık Projeleri Rektör Oluru
 • Yayın Değerlendirme Formu
 • Eser Telif Hakkı Devir Formu
 • Yayın Öneri Formu
 • Yayın Sözleşme Formu
 • Yayın Komisyonu Kararı
 • Yayın Öneri Rektör Oluru
 • OMÜ İş Takvimi
 • Ofis ortamı
 • Bilgisayar ve benzeri teknik altyapı
 • İnsan kaynağı
 • EBYS
 • TÜBİTAK UBYT dergi listesi
 • TÜBİTAK Transfer Takip Sistemi (TTS)
 • PYO BAP Otomasyon Sistemi
 • YÖKSİS
 • BAP Projeleri PDK Kararı
 • BAP Projeleri BAP Komisyonu Kararı
 • BAP Projeleri BAP Komisyonu Ek Ödenek Kararı
 • BAP Projeleri BAP Komisyonu Ek Süre Kararı
 • BAP Projeleri BAP Komisyonu Proje Gelişme Raporu Kararı
 • BAP Projeleri BAP Komisyonu Proje Sonuç Raporu Kararı
 • BAP projeleri Rektör Oluru
 • BAP Destekleme Sözleşmesi Protokolü
 • Proje Özet Bilgi Formu
 • Proje Çıktıları Takip Formu
 • BAP Destek Programı Projeleri BAP Komisyon Kararı
 • BAP Destek Programı Projeleri Rektör Oluru
 • Kamu kurum/kuruluşlara ve özel kuruluşlara giden görüş/öneri/talep yazıları
 • Dış Kaynaklı Proje Sözleşmesi
 • TTO Danışmanlık Proje Formları ve Ekleri
 • TTO Danışmanlık Projeleri Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu Kararı 
 • TTO Danışmanlık Projeleri Üniversite Yönetim Kurulu Kararı
 • TTO Danışmanlık Projeleri Rektör Oluru
 • Yayın Komisyonu Kararı
 • Yayın Sözleşme Formu
 • Eser Telif Hakkı Devir Formu
 • Faaliyet raporları
 • İstatistiki veriler

Faaliyetler

Kod Faaliyet Sorumlu Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
F2.3.1 Bilimsel Araştırma Proje (BAP) İşlemleri Proje Yönetim Ofisi Başkanı
Rektör
Rektör Yardımcısı
PYO BAP İşlemleri Ofisi Personeli
PYO Proje İşlemleri Birimi Yöneticisi
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu
Proje Değerlendirme Komisyonu
BAP Proje Yürütücüsü
OMÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ
OMÜ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ
Göster
F2.3.2 BAP Destek Programı Proje İşlemleri Proje Yönetim Ofisi Başkanı
Rektör
Rektör Yardımcısı
PYO BAP Destek Programları Ofisi Personeli
PYO Proje İşlemleri Birimi Yöneticisi
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu
Enstitü Yönetim Kurulu
Fakülte Yönetim Kurulu
Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu
Yüksekokul Yönetim Kurulu
OMÜ 1924-KODLU FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEK PROJESİ YÖNERGESİ
OMÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ
OMÜ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ
Göster
F2.3.3 Dış Kaynaklı Proje İşlemleri Proje Yönetim Ofisi Başkanı
Rektör
Rektör Yardımcısı
PYO Dış Kaynaklı Projeler Ofisi Personeli
PYO Proje İşlemleri Birimi Yöneticisi
Dış Kaynaklı Proje Yürütücüsü
OMÜ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ
Göster
F2.3.4 TTO Danışmanlık Proje İşlemleri PYO TTO İlişkiler Ofisi Personeli
Rektör
Rektör Yardımcısı
PYO Proje İşlemleri Birimi Yöneticisi
Enstitü Yönetim Kurulu
Fakülte Yönetim Kurulu
Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu
Üniversite Yönetim Kurulu
Yüksekokul Yönetim Kurulu
Göster
F2.3.5 Yayın Basımı İşlemleri Proje Yönetim Ofisi Başkanı
Rektör
Rektör Yardımcısı
Üniversite Yönetim Kurulu
Yayın Komisyonu
PYO BAP İşlemleri Ofisi Personeli
PYO Proje İşlemleri Birimi Yöneticisi
OMÜ YAYIN KOMİSYONU YÖNERGESİ
Göster

İzleme Kriterleri

Kod İzleme Kriteri İzleme Sıklığı İlgili Birimler Gerçekleşen Değer
İK2.3.1.1 PYO ile ilgili alınan şikayet sayısı 12 3 Hedefler
İK2.3.1.2 BAP destekli projelerden üretilen akademik ürün sayısının BAP projesinden taahhüt edilmiş akademik ürün sayısına oranı 12 1.04 Hedefler
İK2.3.2.1 BAP projesi başvuru sahiplerine eksik/hatalı bilgilendirme sayısı 12 0 Hedefler
İK2.3.2.2 BAP otomasyonunun hizmet dışı kaldığı süre (saat) 12 10 Hedefler
İK2.3.2.3 Sözleşme imzalanmadığı halde bap otomasyonda aktif olarak izlenen proje sayısı 12 0 Hedefler
İK2.3.2.4 BAP'a sunulan projelerin bilimsel değerlendirilmesiyle ilgili alınan itiraz sayısı 12 5 Hedefler
İK2.3.2.5 proje başvurusu ile değerlendirme kararının duyurulması arasında geçen süre (gün) 12 70 Hedefler