Süreç

PP4.4, R0, Mayıs 2019

Bilişim Süreci

SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ: vceyhan@omu.edu.tr
SÜREÇ SORUMLULARI: BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Görev tanımlarında belirlenmiştir.
GİRDİLER KAYNAKLAR ÇIKTILAR
 • Uzak Erişim Talep Formu
 • Sunucu Bakım Planı
 • Teknik Servis Talep Formu
 • Web Sorumlusu Bildirim Formu
 • E-Posta Açma Talep Formu
 • Birimler Arası Yazışmalar
 • Personel Başvurusu
 • Dış Kaynaklı Veriler
 • Ağ İzleme Aracı Verileri
 • İnternet Bağlantı Problemi Bildirimi
 • Sunucu İzleme Aracı Verileri
 • OMÜ İş Takvimi
 • Ofis ortamı
 • Teknolojik Altyapı, donanım ve ofis yazılımları
 • İnsan Kaynağı
 • EBYS
 • KAYSİS
 • Sunucular
 • Ağ Alt Yapısı
 • Yazılımlar (sanallaştırma - güvenlik –   izleme- trafik kayıtları (log)- yedekleme - test)
 • Güvenlik Duvarı Yazılımları
 • Lisanslı virüs önleme Yazılımları
 • Lisanslı Yazılımlar
 • E-posta Alt yapısı
 • Web Alan Adı
 • Web Sitesi
 • USOM
 • ULAKBİM
 • Trafik ve hareket izleme (Loglama) yazılımı
 • Sistem odası
 • IP Telefon
 • BilişimDestek Masası
 • Yedeklenen Veri
 • Yazılım Planı ve Envanteri
 • Kullanıcı Yetki Listesi
 • Teknik Destek Birimi Faaliyet Raporu
 • Verilen ağ hizmeti
 • Birimler arası yazışmalar
 • Engelli siteler ve alanlar listesi (blacklist)
 • Verilen Sunucu Hizmeti
 • Teknik Şartname
 • Network Kuralları
 • Hurdaya Ayırma Tutanağı
 • IP Telefon yapılandırma
 • Güncelleme İşlemi
 • Kullanıcı eğitimi
 • Tanımlanan veya silinen e-posta adresi
 • Tanımlanan veya silinen alan adı
 • Kablolu Ağ erişimi
 • Kablosuz Ağ Erişimi
 • Web Sitesi
 • Lisanslı yazılımlar

Faaliyetler

Kod Faaliyet Sorumlu Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
F4.4.1 Bilişim Donanımları İşlemleri BİDB Bilgi İşlem Daire Başkanı
BİDB Bilişim Sistemleri Yönetim Birimi Personeli
BİDB Bilişim Sistemleri Yönetim Birimi Sorumlusu
OMÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI
Göster
F4.4.2 Bilişim Ağları Yönetimi BİDB Bilgi İşlem Daire Başkanı
BİDB Bilişim Ağları Yönetim Birimi Personeli
BİDB Bilişim Ağları Yönetim Birimi Sorumlusu
OMÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
Göster
F4.4.3 Bilgisayar Sunucu Hizmetleri ve Altyapı Güvenliği BİDB Bilgi İşlem Daire Başkanı
BİDB Bilişim Sistemleri Yönetim Birimi Personeli
BİDB Bilişim Sistemleri Yönetim Birimi Sorumlusu
OMÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
Göster
F4.4.4 Web ve E-posta Hizmetleri BİDB Bilgi İşlem Daire Başkanı
BİDB Web Birimi Personeli
BİDB Web Birimi Sorumlusu
ORT- Birim Web Sorumlusu
OMÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
Göster
F4.4.5 Destek Masası Hizmetleri BİDB Bilgi İşlem Daire Başkanı
BİDB Bilişim Cihazları Teknik Destek Birimi Personeli
BİDB Bilişim Cihazları Teknik Destek Birimi Sorumlusu
OMÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
Göster
F4.4.6 Yazılım Geliştirme
OMÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
Göster

İzleme Kriterleri

Kod İzleme Kriteri İzleme Sıklığı İlgili Birimler Gerçekleşen Değer
İK4.4.1.1 Analizi yapılan donanım ihtiyacının karşılanma oranı 12 1 Hedefler
İK4.4.1.2 Temin edilen donanımların performans test sonuçları 12 0 Hedefler
İK4.4.1.3 Gerçekleşen donanım temin edilme oranı 12 1 Hedefler
İK4.4.2.1 İnternete erişim kesinti süresi (saat) 12 13 Hedefler
İK4.4.2.2 İnternet erişim hizmetleri ile ilgili şikayet sayısı 12 0 Hedefler
İK4.4.2.3 İnternete erişim ve hızı ile ilgili müşteri memnuniyeti oranı 12 0 Hedefler
İK4.4.3.1 Engellenemeyen Siber Saldırı Oranı 12 0 Hedefler
İK4.4.3.2 Filtrelenemeyen Spam Eposta Sayısı/ Filtrelenen Spam Eposta Sayısı 12 0 Hedefler
İK4.4.3.3 Hizmet sunucularının servis dışı kalma süresi 12 2 Hedefler
İK4.4.4.1 Gelen talebin cevaplanma süresi 12 2 Hedefler
İK4.4.5.2 Talep edilen hizmetin karşılanma süresi 12 2.5 Hedefler
İK4.4.5.3 Teknik destek alanların memnuniyet oranı 12 0 Hedefler
İK4.4.6.1 Gerçekleşen Yazılım Projesi Oranı 12 0 Hedefler